Skyldigheten att skydda, Finlands riktlinje 2016

Skyldigheten att skydda, Finlands riktlinje 2016

Skyldigheten att skydda betyder att varje stat enskildt och det internationella samfundet tillsammans har ett ansvar att förebygga, bekämpa och ingripa i omfattande grymheter.

 

 

Skyldigheten att skydda, Finlands riktlinje 2016 (pdf, 506 KB)