30.5.2024

Tanzania: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik onödiga resor till Tanzanias västra delar samt till gränszonerna mot Rwanda, Burundi och Demokratiska republiken Kongo.

Undvik resor som inte är nödvändiga till gränsområdet mellan Burundi och Demokratiska republiken Kongo.
Res inte heller till Mtwararegionen, gränszonen mellan provinsen Cabo Delgado i Moçambique och Tanzania.
Det har förekommit attacker från grupper med anknytning till islamiska extremiströrelser.

Aktuellt

I regionen Kagera i nordvästra Tanzania har det konstaterats fall av blödarfeber orsakad av marburgviruset. Myndigheterna uppmanar att utan dröjsmål söka vård vid symtom av marburgfeber och undvika kontakt med patienter som har liknande symtom.

Tanzania och Zanzibar har slopat största delen av covid-19-restriktionerna. Aktuell information om läget hittar du bland annat på webbplatsen för Tanzanias ambassad: https://www.se.tzembassy.go.tz/.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I stort sett är Tanzania ett relativt tryggt land för turister. Det allmänna säkerhetsläget har dock under de senaste åren försämrats. Beväpnade rån, inbrott, stölder, frihetsberövande och sexuellt ofredande har ökat i hela Tanzania. Rån och fickstölder är allt oftare våldsamma. Undvik att röra dig på egen hand, att gå till fots då det är mörkt samt att vistas på obevakade stränder.

I staden Dar es-Salaam lönar det sig att vara särskilt vaksam i centrum, kring vägen Toure Drive som följer Msasanihalvöns östra strand, på Coco Beach, på området Sea Cliff och på busstationen i Ubungo. I områdena i fråga har personer som joggat eller besökt badstranden rånats också på dagtid. Det förekommer också falska poliser som kräver pengar och hotar med arrestering.

Det lönar sig att iaktta särskild försiktighet vid religiösa besöksmål i hela landet. Det finns risk för terrorattacker.

I Zanzibars huvudstad Stone Town är det tidvis oroligt. Folksamlingar kan snabbt bli våldsamma och då kan polisen eller armén använda tårgas för att skingra massorna. Avlägsna dig från platsen om du märker att folk börjar samlas och undvik vid behov att röra dig utomhus.

Ambassaden avråder från resor eller utflykter på egen hand i naturparkerna. Kontrollera att guiderna och researrangörerna är kända och pålitliga. Bekanta dig med researrangörens säkerhetsarrangemang. Lämna inte värdeföremål eller resgods obevakade i naturparkerna.

Följ de lokala myndigheternas information samt lokala nyhetsmedier.

Det allmänna nödnumret i Tanzania är 112.

Brottsligheten

När man rör sig ute ska man iaktta vaksamhet, hålla låg profil och använda sunt förnuft. Värdeföremål (kameror, smarttelefoner, bärbara datorer, värdefulla smycken och klockor m.m.) ska inte hållas synliga.

Var uppmärksam när du rör dig till fots eftersom väskor och ryggsäckar stjäls av förbipasserande bilar och motorcyklar. Använd en bröstpåse som du bär under kläderna eller ett penningbälte. Om det inte är möjligt så ska du gå så långt från vägkanten som möjligt på den mötande trafikens sida och vara vaksam på förbipasserande bilar och motorcyklar som kör för nära eller för långsamt. Fäst inte väskan synligt omkring kroppen, det hindrar inte din väska eller din ryggsäck från att bli stulen utan ökar i värsta fall risken för personskador. Stölder har även förekommit under dagtid och det lönar sig inte att röra sig till fots på natten överhuvudtaget.

Ta inte en okänd taxi från gatan eller en trehjulig mopedtaxi (bajaj) utan beställ taxin på förhand till exempel från ett hotell eller en resebyrå. Taxikidnappningarna, där offret genom våld tvingas ge kontanter, värdeföremål samt bankkort med PIN-koder, har ökat i snabb takt. På buss- och tågstationer samt flygplatser verkar kriminella gäng, som kan köra officiella taxibilar. Utanför populära nattklubbar väntar taxibilar och taximopeder med avsikt att råna sina kunder.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet, ska du för att anskaffa ett nytt pass göra en polisanmälan, besöka en ambassad och anskaffa visum till det nya destinationslandet. Spara kopior av ditt pass, visum samt betalningskvittot för visumet i din e-post för att underlätta eventuell anskaffning av ett nytt pass och visum. Ta papperskopior av dina viktigaste dokument och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Tanzania har vänstertrafik. Trafiken är en av de största farorna i Tanzania. Framför allt under regnperioden är vägarna och bilarna ofta i dåligt skick. När man kör utanför städerna kräver flera vägsträckor ett fyrhjulsdrivet fordon. Tidvis förekommer berusade bilchaufförer. Det är inte tillrådligt att köra bil eller åka buss utanför städerna när det är mörkt.

Med tanke på risken att bli rånad då man kör bil i stadsområden ska man vara extra försiktig i korsningar och på sådana platser där man är tvungen att sakta farten eller stanna. Lås bilens dörrar och undvik att hålla fönstren helt öppna. Ensamma bilister ska inte stanna på ensliga vägsträckor även om någon skulle försöka stanna bilen. Lämna inget värdefullt i en parkerad bil.

Det är mycket riskabelt att använda kollektivtrafiken. Det inträffar många krockar och det är vanligt att fordon kör av vägen. Bagagestölder är vanliga i bussar och tåg. Det har inträffat olyckor på färjorna mellan Zanzibar och Dar es-Salaam samt på Victoriasjön.

Små stadsbussar (dala-dala), trehjuliga taximopeder (bajaj) och motorcykeltaxi (piki-piki eller boda-boda) är billigare än taxi men de råkar ofta ut för trafikolyckor.

Naturförhållanden

Framför allt under regnperioderna i mars-maj och september-december förekommer kraftiga regn som kan orsaka översvämningar. Det kan samlas så mycket regnvatten att det blir omöjligt att ta sig fram med motorcykel. I synnerhet sidovägarna kan vara i dåligt skick och i asfalten kan det finnas djupa gropar som täcks av vattnet.

Hälsoläget

Tanzania har avvecklat största delen av covid-19-restriktionerna. Om läget förändras, kan myndigheterna dock begära vaccinationsintyg eller reseanmälningar med kort varsel.

Ytterligare information: https://finlandabroad.fi/web/tza/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-tansaniassa/384951(Länk till en annan webbplats.)

Nivån på hälso- och sjukvården är låg. Vid allvarliga olyckor eller sjukdomar transporteras patienter till Sydafrika eller Kenya för att vårdas. Om du saknar vaccinsintyg över gula febern kan det fördröja eller till och med hindra din tillgång till vård.

Kranvattnet kan även i storstäder vara förorenat av virus, bakterier och parasiter. Drick enbart vatten på flaska.

I Tanzania förekommer sjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig från myggbett med täckande, vita kläder samt genom att använda myggmedel och myggnät. Därtill förekommer det tsetseflugor i naturparker.

Könssjukdomar såsom HIV/AIDS är vanliga.

I Tanzanias närområden förekommer det tidvis ebolaepidemier som kan påverka resor över gränsen. Aktuell information finns på webbplatserna för Världshälsoorganisationen och Institutet för hälsa och välfärd:

http://www.who.int/ebola/en(Länk till en annan webbplats.)

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/verenvuotokuume/ebola(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Införsel och användning av plastpåsar är förbjuden i Tanzania. Förbudet gäller inte återförslutningsbara påsar som man har i handbagaget.

Framföra allt i Zanzibar men också på andra öar följer man muslimsk kultur, som tar sig starkt i uttryck framför allt under fastemånaden Ramadan. Det lönar sig att klä sig och uppföra sig konservativt. Att dricka alkoholhaltiga drycker offentligt är inte accepterat.

Det är inte tillåtet att sola utan överdel. Sexuella trakasserier kan förekomma.

I Tanzania är homosexualitet ett brott med lagstadgat fängelsestraff. Par av samma kön bör undvika öppna ömhetsbetygelser.
Användning och innehav av droger är straffbara handlingar.

Inresebestämmelser

Covid-19-restriktionerna har i huvudsak tagits bort. Kontrollera dock det aktuella läget med Tanzanias myndighetskällor.
De lokala myndigheternas information kan du följa via dessa länkar:

Tanzanias ambassad i Stockholm: https://www.se.tzembassy.go.tz/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Ambassadens covid-19-anvisningar: https://finlandabroad.fi/web/tza/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-tansaniassa/384951(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.