30.5.2022

Trinidad och Tobago: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Följ de lokala myndigheternas information för att hålla dig uppdaterad om läget i Trinidad och Tobago.

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor och kontrollerar eventuella inreserestriktioner. Mer information hittar du till exempel bakom följande länk:
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm(Länk till en annan webbplats.)

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
http://www.health.gov.tt/(Länk till en annan webbplats.)
Eftersom Finland inte har en ambassad i Trinidad och Tobago kan du vända dig till andra EU-länders ambassader. Om du är på paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Gängvåld, väpnade och våldsamma rån förekommer särskilt på Trinidad, men i allt högre grad också på Tobago. Var mycket försiktig. Fråga om det lokala säkerhetsläget på hotellet eller av lokala myndigheter. Det finns fortfarande politiska spänningar mellan olika befolkningsgrupper.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla bara valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomstående blickar. Ta bara med dig ditt kreditkort då du vet att du kommer att behöva det.

De allmänna nödnumren: polisen 999, ambulans 811, brandkåren 990.

Brottsligheten

Resenärer har råkat ur för stölder och rån i turistområdena och i större städer så det lönar sig att vara försiktig. Undvik att röra dig utanför hotellområdena och på öde stränder i mörker.

I Port of Spain lönar det sig särskilt att undvika stadens östra delar där våldsamheter och väpnade rån är vanliga. Var särskilt försiktig under karnevaltiden februari–mars. Även resenärer som hyr egna hus ska vara försiktiga.

Polisen i Trinidad och Tobago http://www.ttps.gov.tt/(Länk till en annan webbplats.)
Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i Trinidad och Tobago kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. När man kör med bil ska man vara försiktig både på grund av risken för rån, de dåliga vägarna och den riskabla körkulturen. Under regnperioden försämras väglaget avsevärt.

Undvik att köra bil på natten. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda medan du kör.

Landet har ett relativt täckande kollektivtrafiksystem med taxi, minibussar/skåpbilar ("Maxi-Taxi") samt bussar. Det är säkrast att ta taxi utanför hotellen. Hotellens taxitjänster är vanligen pålitliga.

Iaktta särskild försiktighet då du rör dig mellan Trinidads flygplats Piarco och staden.

Naturförhållanden

Orkanernas normala rutt har hittills gått norr om Trinidad och Tobago, men störtregn är vanliga under regnperioden från juni till november.

Information om väderförhållanden och orkaner finns på webbplatsen för Trinidad och Tobagos meteorologiska institut (Trinidad and Tobago Meteorological Service) (http://metoffice.gov.tt/(Länk till en annan webbplats.)) samt på Förenta staternas National Hurricane Centers webbplats (http://www.nhc.noaa.gov/(Länk till en annan webbplats.)).

Östra Karibien ligger i ett seismiskt aktivt område på gränsen mellan kontinentalplattorna.

I april 2017 upptäcktes att den enda undervattensvulkanen som är aktiv i östra Karibien, Kick’em Jenny, har ökad seismisk aktivitet. Kick’em Jenny är belägen 8 km norr om Grenada. Information om jordbävningar och vulkaners aktivitet i området finns på en webbplats som upprätthålls av University of West Indies’ seismologiska forskningscenter (http://www.uwiseismic.com/(Länk till en annan webbplats.)).

Om en naturkatastrof hotar eller inträffar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och deras anvisningar.

Trinidad och Tobagos folkskyddsmyndighet är Office of Disaster Preparedness and Management (http://www.odpm.gov.tt/(Länk till en annan webbplats.)).

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Reseförsäkring rekommenderas för alla resenärer. Nivån på de privata sjukhusen och läkarna är måttlig, men hälsovården inom den offentliga sektorn har stora brister. På landsbygden och på platser som är mera avlägsna är hälsovårdstjänsterna få.

Vid sjukdomsfall som kräver sjukhusvård rekommenderas det att man tar direkt kontakt med den egna reseförsäkringens servicecenter. Sjukhus godtar oftast inte reseförsäkringen som garanti, utan kräver att du har ett kreditkort.

Mera information:
Hälsovårdsministeriet i Trinidad och Tobago http://www.health.gov.tt(Länk till en annan webbplats.)
Pan American Health Organization http://www.paho.org/(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det är förbjudet att använda och importera kamouflagemönstrade kläder.

Homosexuellt beteende kan leda till fängelsestraff.

Inresebestämmelser

På grund av coronaepidemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information och i sociala medier.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Karibien

ASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument