Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera
15.9.2021

Kamerun: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Avvikande risknivå

Far North: Vältä kaikkea matkustamista
South-West: Vältä kaikkea matkustamista
North-West: Vältä kaikkea matkustamista

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till provinserna Far North, South West och North West.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I provinsen Far North är den militanta islamistiska gruppen Boko Haram verksam och vi avråder från alla resor till regionen.

Provinserna North West och South West är konfliktområden och alla resor till dessa områden bör undvikas. Det finns risk för sammandrabbningar mellan myndigheter och väpnade grupper.

Undvik folksamlingar och demonstrationer. Samhällets strukturer och service är svaga och myndigheternas tjänster bristfälliga.

Gränsområdet mot Centralafrikanska republiken bör undvikas på grund av brottsligheten och följderna av konflikten i regionen.

Följ den lokala nyhetsrapporteringen. Följ alltid de lokala myndigheternas anvisningar när det gäller den allmänna säkerheten.

Brottsligheten

Det finns mycket brottslighet i städernas fattiga områden. I Yaoundé gäller det bland annat La Briquetterie och Mokolo market. I staden Douala Nkololun, New Bell, Akwa, Bonaberi och Village.

Fickstölder och väskstölder är vanliga i hela landet.

Vi avråder från att använda bankautomater, det är vanligt att i synnerhet internationella kreditkort kopieras. Det förekommer också rån med kniv eller större machete-knivar. Använd helst inte smycken som ser ut att vara guld eller annars värdefulla på offentliga platser.

Om du fotograferar ska du tänka dig noga för eftersom det finns mycket platser med förbud mot fotografering, till exempel alla militära områden, ambassader och områden med diplomaters tjänstebostäder. Polis och militär ingriper snabbt och de kan konfiskera kameran.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I de kamerunska städerna är trafiken mycket livlig och det sker mycket allvarliga olyckor.

Bilresor på landsvägarna ska helst göras i grupper på minst två bilar.
Det är farligt att dela taxi med okända personer. Om du behöver åka taxi, beställ en privat taxibil och res med någon du känner.

Mobiltelefoner och plånböcker stjäls ofta.

Tågen har sällan luftkonditionering och de är ofta försenade. Det sker mycket tågolyckor. Var på din vakt när du köper tågbiljetter, det förekommer förfalskade tågbiljetter.

Landsvägarna är asfalterade mellan Yaoundé och Ébolowa , Ayos, Bafia, Bafoussam, Eséka, Edéa och Douala. Övriga vägar är i körskick beroende på naturförhållandena.

Vägen mellan Yaoundé och Douala är ofta hårt trafikerad. Det förekommer många officiella och inofficiella kontroller längs med vägen. Nattetid ska du undvika landsvägarna helt och hållet. Det förekommer mycket trafikolyckor.

Vi avråder från att resa med buss på grund av säkerhetsriskerna.

Naturförhållanden

Det förekommer årstidsbundna hårda regn och översvämningar. Under regnperioden i april-oktober förekommer också kraftiga åskväder.

Hälsoläget

Du måste ha ett officiellt vaccinationsintyg när du anländer till landet.

Läs om vaccinationskrav för Kamerun på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_artikkeli=mat00189#CMR(Länk till en annan webbplats.)

De flesta läkare och sjukhus kräver kontant betalning, oavsett om du har en giltig reseförsäkring eller inte.

Se till att du får förebyggande malarialäkemedel innan du reser. Särskilt under regnperioden är det viktigt med malariamedicinering. Använd myggnät när du sover, särskilt i rum utan luftkonditionering. Skydda dig mot myggbett. Turistdiarré är vanligt, så var mån om hygienen.

Ta med dig alla läkemedel du behöver under resan, de mediciner som säljs på apoteken i Kamerun är inte pålitliga. Hälsovårdens kvalitet varierar mycket, men är i allmänhet mycket låg. Kranvattnet måste alltid kokas och filtreras innan det används. Drick endast buteljerat vatten. HIV är mycket utbrett.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Sexuella relationer mellan personer av samma kön är förbjudet enligt kamerunsk lag.

Inresebestämmelser

Passet måste vara i kraft sex månader efter resan. Du måste ha ett bevis på att du kommer att lämna landet, t.ex. flygbiljett ut ur landet.

Du behöver ett turist- eller affärsvisum som kan sökas för 1 dag till sex månader. Det krävs ett intyg över reseförsäkringen till visumansökan. Kontrollera visumkraven med Kameruns ambassad i London. http://www.cameroonhighcommission.co.uk(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Abuja

P.M.B 5140, Maputo Street
Wuse Zone 3
ABUJA
NIGERIA
+234 803 785 1150
sanomat.aba@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument