12.9.2019

Bahamas: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Bahamas är ett politiskt stabilt örike och ett relativt tryggt resmål. Det förekommer en risk för tropiska stormar och orkaner på sommaren och hösten.

Aktuellt

I september 2019 orsakade orkanen Dorian omfattande skador på infrastrukturen i synnerhet på Grand Bahama och Abaco Island. Vi uppmanar alla som planerar en resa till Bahamas att reda ut det aktuella läget resmålet med hjälp av researrangören, hotellet eller de lokala myndigheterna. Orkansäsongen pågår fortfarande i området.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Bahamas har försämrats. På grund av ökade säkerhetsrisker rekommenderar vi att resenärer är extra försiktiga, särskilt i de stora städerna, i Nassau och Freeport.

De lokala nödnumren är 911 och 919.

Royal Bahamas Police Force http://www.royalbahamaspolice.org/contactus/contacting_us.php

Brottsligheten

Undvik att röra dig ensam efter mörkrets inbrott utanför hotellområdena. Brott riktade mot turister inträffar särskilt i lokalbefolkningens bostadsområden och på avlägsna stränder. Undvik att åka med lokala bussar utanför hotellområdet efter mörkrets inbrott.

Det lönar sig att förvara värdeföremål, pass och biljetter i hotellets förvaringsfack och att alltid bära med sig en kopia av sitt pass.

Meddela dina kontaktuppgifter under resa till dina närstående.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Bahamas har vänstertrafik. Utanför de större städerna kan vägarna vara i dåligt skick. Använd bara taxi med officiella skyltar. Taxina använder inte taxametrar. Det är bäst att avtala om priset innan du stiger in i bilen.

Naturförhållanden

Bahamas ligger i den subtropiska klimatzonen. Förbered dig på tropiska stormar och orkaner under regnperioden (maj–oktober) och särskilt under orkanperioden (juni–november).

Kontrollera innan du reser att din reseförsäkring gäller om resan avbryts eller ställs in på grund av en orkan.

Följ lokala nyhetssändningar och väderprognoser under din resa. Det kan också löna sig att följa Bahamas officiella vädertjänst (http://www.bahamasweather.org.bs/), USA:s National Hurricane Center (http://www.nhc.noaa.gov/) och Kanadas Hurricane Centre (http://www.ec.gc.ca/ouragans-hurricanes/) redan innan du reser. Om en orkan hotar ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Skydda dig mot myggbett med hjälp av ljusa täckande kläder, myggmedel och myggnät.

Hälsovårdstjänster är ytterst dyra på Bahamas utan försäkring. Om du insjuknar lönar det sig att genast kontakta ditt eget försäkringsbolag. Utanför de större städerna kan det vara svårt att hitta hälsovårdstjänster.

Hygiennivån är oftast hög på hotell och i restauranger.

Ministry of Health http://www.bahamas.gov.bs/health

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

De lokala lagarna gäller också turister. Allvarliga förbrytelser kan leda till fängelsestraff. Narkotikalagstiftningen är strikt och straffen för narkotikabrott är stränga.

Kristendomen och kyrkan har en viktig kulturell ställning. Klädseln är relativt fri, men det är inte önskvärt att man rör sig i avslöjande strandkläder på gatorna, i restauranger eller i en kyrka. Homosexualitet är inte förbjudet i lagen, men sexuella minoriteter kan ändå råka ut för diskriminering.

Inresebestämmelser

The Bahamas High Commission http://www.bahamashclondon.net/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Karibien

Kyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLAND
ASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument