3.10.2022

Bahamas: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Bahamas är ett politiskt stabilt örike och ett relativt tryggt resmål. Det förekommer en risk för tropiska stormar och orkaner på sommaren och hösten.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Följ de lokala myndigheternas information för att hålla dig uppdaterad om läget i Bahamas.

Följ de bahamiska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
http://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public(Länk till en annan webbplats.)

I september 2019 orsakade orkanen Dorian stora skador på infrastrukturen i synnerhet på Grand Bahama och Abaco. Vi uppmanar alla som planerar en resa till Bahamas att reda ut det aktuella läget resmålet med hjälp av researrangören, hotellet eller de lokala myndigheterna.

Mer information hittar du bakom följande länk:
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm(Länk till en annan webbplats.)

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Finland saknar ambassad i Bahamas, men du kan vända dig till andra EU-länders ambassader.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Bahamas är förhållandevis bra. På grund av ökade säkerhetsrisker ska större försiktighet än vanligt iakttas, särskilt i de stora städerna Nassau och Freeport.

De lokala nödnumren är 911 och 919.

Polisen http://www.royalbahamaspolice.org/contactus/contacting_us.php(Länk till en annan webbplats.)
eller http://www.royalbahamaspolice.org/(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Undvik att röra dig ensam efter mörkrets inbrott utanför hotellområdena. Brott riktade mot turister inträffar särskilt i lokalbefolkningens bostadsområden och på avlägsna stränder. Undvik lokalbussar utanför hotellområdena efter mörkrets inbrott.

Det lönar sig att förvara värdeföremål, pass och biljetter i hotellets förvaringsfack och alltid bära med sig en kopia av sitt pass.

Meddela dina kontaktuppgifter under resa till dina närstående.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Bahamas har vänstertrafik. Utanför de större städerna kan vägarna vara i dåligt skick. Använd bara taxi med officiella skyltar. Taxibilar använder inte taxametrar. Det är bäst att komma överens om priset innan man kliver in i taxin.

Naturförhållanden

Bahamas ligger i den subtropiska klimatzonen. Förbered dig på tropiska stormar och orkaner under regnperioden (maj–oktober) och särskilt under orkanperioden (juni–november).

Kontrollera innan du reser att din reseförsäkring gäller om resan avbryts eller ställs in på grund av en orkan.

Följ lokala nyhetssändningar och väderprognoser under din resa. Det lönar sig också att följa webbplatserna för Bahamas offentliga väderlekstjänst (http://www.bahamasweather.org.bs/(Länk till en annan webbplats.)), Förenta staternas National Hurricane Center (http://www.nhc.noaa.gov/(Länk till en annan webbplats.)) och Canadas Hurricane Centre (http://www.ec.gc.ca/ouragans-hurricanes/(Länk till en annan webbplats.)) innan du påbörjar resan. Om en orkan hotar ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor. Se även frågor och svar om coronaviruset och resande på utrikesministeriets webbplats: https://um.fi/aktuellt/artikeln/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta.

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor i Bahamas. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Hälsovårdstjänster är ytterst dyra på Bahamas utan försäkring. Om du insjuknar lönar det sig att genast kontakta ditt eget försäkringsbolag. Utanför de större städerna kan det vara svårt att hitta hälsovårdstjänster.

Hygiennivån är oftast hög i hotell och restauranger.
Ytterligare information: Bahamas hälsoministerium http://www.bahamas.gov.bs/health(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

De lokala lagarna gäller också turister. Allvarliga förbrytelser kan leda till fängelsestraff. Narkotikalagstiftningen är strikt och man kan dömas till stränga straff för narkotikabrott.

Kristendomen och kyrkan har en viktig kulturell ställning. Klädseln är relativt fri, men det är inte önskvärt att man rör sig i avslöjande strandkläder på gatorna, i restauranger eller i en kyrka. Homosexualitet är inte förbjudet i lagen, men sexuella minoriteter kan ändå råka ut för diskriminering.

Inresebestämmelser

På grund av coronaepidemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information och i sociala medier. Läs mer på UK Travel Advisory: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice(Länk till en annan webbplats.)

Ytterligare information: Bahamas ambassad http://www.bahamashclondon.net/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Karibien

ASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument