Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
16.3.2020

Barbados: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Ett relativt tryggt resmål. Orkansäsong i juni-november.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
https://www.gov.bb/coronavirus

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Barbados är en politiskt stabil östat.

Det lönar sig att förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små rater i växelkontor som är skyddade för utomstående blickar. Bär bara med dig ditt kreditkort om du vet att du kommer att behöva det.

De allmänna nödnumren: polisen 211, brandkåren 311, ambulans 511.

Brottsligheten

Även om Barbados är ett relativt tryggt resmål är det bra att vara normalt försiktig. Undvik att röra dig på öde och avsides belägna platser och stränder.

Polisen på Barbados: Royal Barbados Police Force:
https://www.facebook.com/royal.barbados.police.force

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Barbados har vänstertrafik. Trafiksäkerheten är dålig, särskilt på landsvägarna. Vägarna är krokiga och smala och trafikmärken och skyltar är ofta bristfälliga. Under regnperioden försämras vägarnas skick märkbart.
Undvik att köra på natten. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda medan du kör.

Busstrafiken kompletteras av privata, vita skåpbilar. Det kan vara riskabelt att anlita dem, särskilt på grund av deras farliga körsätt

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga vid östkusten.

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Stormar och störtregn kan orsaka nödläge i flera delar av landet, särskilt vid kusten och i bergen.

Information om väderförhållanden och orkaner finns på Barbados meteorologiska instituts (The Barbados Meteorological Services) webbplats (http://www.barbadosweather.org/) samt på Förenta staternas National Hurricane Centers webbplats (http://www.nhc.noaa.gov/).

Östra Karibien ligger i ett seismiskt aktivt område på gränsen mellan kontinentalplattorna.

Barbados är ingen vulkanisk ö, men i dess närhet finns flera öar som är vulkaniska, och därför är ön utsatt för faror som beror på vulkanutbrott. I april 2017 upptäcktes att den enda undervattensvulkanen som är aktiv i östra Karibien, Kick’em Jenny, har ökad seismisk aktivitet. Kick’em Jenny är belägen 8 km norr om Grenada.

Information om jordbävningar och vulkaners aktivitet i området finns på en webbplats som upprätthålls av University of West Indies’ seismologiska forskningscenter (http://uwiseismic.com/).

Barbados befolkningsskyddsmyndighet: Department of Emergency Management: http://dem.gov.bb/

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Alla resenärer bör ha en heltäckande reseförsäkring. Nivån på privata läkarstationer och sjukhus är acceptabel, men i den offentliga sjukvården finns stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter är det ont om service.

Om du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt eget försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar i allmänhet inte en reseförsäkring som betalningsförbindelse utan kräver ett kreditkort..

Aktuell information:
Barbados hälsovårdsministerium: http://www.health.gov.bb/
Pan American Health Organization: http://www.paho.org/hq

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det uppfattas som sårande att bära kamouflagemönstrade kläder.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Karibien

Kyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLAND
ASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument