30.5.2022

Barbados: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Följ de lokala myndigheternas information för att hålla dig uppdaterad om läget i Barbados.

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor och kontrollerar eventuella inreserestriktioner.
Läs de lokala myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
https://www.gov.bb/coronavirus(Länk till en annan webbplats.)

Mer information hittar du bakom följande länk:
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm(Länk till en annan webbplats.)

Finland saknar ambassad i Barbados, men du kan vända dig till andra EU-länders ambassader.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Barbados är en politiskt stabil östat.

Förvara ditt pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla bara valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomstående blickar. Ta bara med dig ditt kreditkort då du vet att du kommer att behöva det.

De allmänna nödnumren: polisen 211, brandkåren 311, ambulans 511

Brottsligheten

Även om Barbados är ett förhållandevis tryggt resmål lönar det sig att iaktta normal försiktighet. Undvik efter skymningen att röra dig på öde och avsides belägna platser och stränder.

Polisen i Barbados: (Royal Barbados Police Force) https://www.facebook.com/royal.barbados.police.force(Länk till en annan webbplats.)

Eftersom Finland saknar en ambassad eller ett konsulat i Barbados kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Barbados har vänstertrafik. Trafiksäkerheten är dålig, särskilt på landsvägarna. Vägarna är krokiga och smala och trafikmärken och skyltar är ofta bristfälliga. Under regnperioden försämras vägarnas skick avsevärt.

Undvik att köra bil under natten. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda medan du kör.

Busstrafiken kompletteras av privata, vita skåpbilar. Det kan vara riskabelt att anlita dem, särskilt på grund av deras farliga körsätt.

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga på östkusten.

Orkansäsongen räcker från juni till slutet av november. Orkanerna och störtregnen kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs med kusten och i bergen. Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och följa deras anvisningar.

Information om väderförhållanden och orkaner finns på webbplatsen för Barbados meteorologiska institut (The Barbados Meteorological Services) (http://www.barbadosweather.org/(Länk till en annan webbplats.)) och Förenta staternas National Hurricane Center (http://www.nhc.noaa.gov/(Länk till en annan webbplats.)).

Östra Karibien ligger i ett seismiskt aktivt område på gränsen mellan kontinentalplattorna.

Barbados är ingen vulkanisk ö, men i dess närhet finns flera öar som är vulkaniska, och därför är ön utsatt för faror som beror på vulkanutbrott. I april 2017 upptäcktes att den enda undervattensvulkanen som är aktiv i östra Karibien, Kick’em Jenny, har ökad seismisk aktivitet. Kick’em Jenny är belägen 8 km norr om Grenada.

Information om jordbävningar och vulkaners aktivitet i området finns på en webbplats som upprätthålls av University of West Indies’ seismologiska forskningscenter (http://uwiseismic.com/(Länk till en annan webbplats.)).

Barbados befolkningsskyddsmyndighet: Department of Emergency Management
http://dem.gov.bb/(Länk till en annan webbplats.).

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor. Se även frågor och svar om coronaviruset och resande på utrikesministeriets webbplats: https://um.fi/aktuellt/artikeln/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta.

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor i Barbados. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektsmedel och myggnät.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Nivån på privata läkarstationer och sjukhus är acceptabel, men i den offentliga sjukvården finns stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter är det ont om service.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar i allmänhet inte en reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver ett kreditkort.

Lägesinformation:
Barbados hälsovårdsministerium http://www.health.gov.bb(Länk till en annan webbplats.)
Pan American Health Organization http://www.paho.org(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det uppfattas som sårande att bära kamouflagemönstrade kläder.

Inresebestämmelser

På grund av coronaepidemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information och i sociala medier. Läs mer på UK Travel Advisory: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Karibien

ASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument