Kirkon ulkomaanapu: Kansallisen ja paikallisen tason sovintoprosessien tuki Somaliassa, vaihe II
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.09.2019

Kirkon ulkomaanapu: Kansallisen ja paikallisen tason sovintoprosessien tuki Somaliassa, vaihe II

Kuvaus

Somalia on toipumassa vuosikymmeniä kestävästä sisällissodasta ja valtiorakenteen romahtamisesta. Valtion ydintoiminnot ovat elpymässä ja aluehallintojen aihiot on luotu. Valtion legitimiteetti on kuitenkin vielä ohutta. Turvallisuutta pitävät yllä AU:n rauhanturvaoperaation AMISOM:n joukot. Konfliktit ja väkivalta ovat kuitenkin jatkuvasti läsnä. Suurimpana uhkana ovat terroristijärjestö Al Shabaabin iskut, mutta myös klaanien ja eri militioiden välinen sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä väkivalta on yleistä. Heikko turvallisuustilanne vaikeuttaa kehityspyrkimyksiä ja myös humanitaarisen tilanteen hoitoa. Kirkon ulkomaanapu ja Perinteisen ja uskonnollisten rauhatekijöiden verkosto ovat työskennelleet Somaliassa rauhanvälityksen ja paikallisen demokratian ja instituutioiden rakentamisen aloilla jo vuosia. Vuodesta 2017 lähtien KUA:n asiantuntija on sekondeerattu, Somalian liittohallituksen pyynnöstä, maan sisä-, federaatio- ja sovintoasioiden ministeriöön. Asiantuntija on toiminut keskeisessä roolissa kansallisen sovintoprosessin viitekehyksen laatimisessa. Ulkoministeriö on tukenut vuosien 2018-2019 aikana KUA:n ja Uskonnollisten ja perinteisten rauhantekijöiden verkoston kautta kansallisen ja paikallisen tason sovintoprosessien edistämistä Somaliassa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana kehitettiin maanlaajuisesti eri valtiollisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita konsultoiden kansallisen sovintostrategian luonnos, joka validoitiin helmikuussa 2019 Mogadishussa järjestetyssä kansallisessa konferenssissa. Konferenssiin osallistui yhteensä 300 liittovaltion, osavaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajaa. Sovintostrategia hyväksyttiin maaliskuussa 2019 hallituksen toimesta. Sovintostrategiasta on tullut yksi hallituksen ja erityisesti sisäministeriön avainprioriteeteista. Hankkeen toinen vaihe tukee sisä-, federaatio- ja sovintoasioiden ministeriötä sovintoprosessin toimeenpanemisessa ja pyrkii edistämään naisten ja nuorten osallistumista sovintoprosessiin. Hankkeeseen sisältyy myös tukea paikallistason sovintotyölle. Suomi rahoittaa hankkeen toista vaihetta yhteensä 461 384 eurolla. Kaksitoista kuukautta kestävä hanke toimeenpannaan vuosien 2019-2020 aikana.

Rahoituspäätös  12.09.2019

461 384 €

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Osallistuminen kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin 80%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 10%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 10%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanavun säätiö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311789

Tunnus

UHA2019-005222

Sivua muokattu

18.09.2019