UN Women EBE3 / Jordania: Naisten taloudellinen voimaannuttaminen, Eid-bi-Eid-hankkeen kolmas vaihe
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.06.2019

UN Women EBE3 / Jordania: Naisten taloudellinen voimaannuttaminen, Eid-bi-Eid-hankkeen kolmas vaihe

Kuvaus

Syyrian kahdeksan vuotta jatkunut kriisi on valtava humanitaarinen katastrofi, josta etenkin Syyrian naapurimaat kantavat seurauksia. Pelkästään Jordaniassa on 671.000 syyrialaispakolaista. Brysselin 3. Syyria-konferenssissa avunantajamaat lupasivat jatkaa tukeaan Syyrian naapurimaille. Suomi lupasi jatkaa etenkin naisten ja lasten elinkeinojen ja koulutuksen tukemista. Syyrian kriisissä etenkin naiset ovat usein haavoittuvassa asemassa. UN Womenin tekemän haavoittuvuusanalyysin mukaan Jordaniassa olevien pakolaisnaisten työllistyminen on erityisen vaikeaa. Tähän vaikuttavat esimerkiksi lainsäädäntö ja työlupien vähäinen määrä, kulttuuriset normit, ja naisten heikot kouluttautumismahdollisuudet. Naiset ovat myös useammin seksuaalisen väkivallan uhreja. Samat tekijät vaikuttavat myös heikoimmassa asemassa olevien jordanialaisnaisten asemaan. UN Womenin Eid-bi-Eid (Käsi kädessä) –hankkeen 3. vaihe tukee haavoittuvassa asemassa olevien naisten voimaantumista. Avunsaajia ovat etenkin syyrialaispakolaisnaiset ja heikoimmassa asemassa olevat jordanialaisnaiset. Hankkeen tavoite on tukea naisten työllistymistä 1) vaikuttamalla Jordanian lainsäädäntöön, 2) tarjoamalla naisille työllistymismahdollisuuksia ja apua työpaikkojen löytämiseen, 3) laajentamalla apua pakolaisleirien ulkopuolelle, 4) tarjoamalla apua seksuaalisen väkivallan uhreille ja panostamalla väkivallan ehkäisyyn, 5) edistämällä kansalaiskeskustelua naisten oikeuksista ja vaikuttamalla myös miesten asenteisiin. Hankkeelle tehdyn evaluaation mukaan toiminta on tuloksellista. Hanke on edistänyt Jordanian kansallisten suunnitelmien kehittämistä tasa-arvokysymykset paremmin huomioiviksi. Etenkin hankkeen toteuttamaa Oasis-mallia pidetään onnistuneena naisten aseman edistämisessä kokonaisvaltaisesti. Oasis-keskukset ovat monitoimikeskuksia, joissa naisia tuetaan monin tavoin ammattikoulutuksesta lastenhoitoapuun ja väkivallan uhrien auttamiseen. Edellisessä vaiheessa hanke hyödytti suoraan yli 20.000 hyödynsaajaa. EBE3-hanke kattaa vuodet 2019-2022 ja kyseessä on usean avunantajan yhteishanke. Kaikkiaan hanke hyödyttää lähes 50.000 hyödynsaajaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 30 MEUR, josta Suomen osuus on yhteensä 2 MEUR. Suomi on rahoittanut hankkeen kahta ensimmäistä vaihetta 2014–2018, yhteensä 2.3 MEUR. Hanke rahoitetaan osaston käytettävissä olevista maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteisön määrärahoista.

Rahoituspäätös  13.06.2019

2 000 000 €

Kohdemaa

Jordania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 80%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85100504

Tunnus

UHA2019-003377

Sivua muokattu

06.09.2019