YK:n rauhanrahasto Kolumbia
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.07.2019

YK:n rauhanrahasto Kolumbia

Kuvaus

YK:n Kolumbian MPTF-rahasto perustettiin helmikuussa 2016 tarkoituksena mobilisoida ja koordinoida rahoitusta syyskuussa 2016 solmitun rauhansopimuksen toimeenpanoon. Ensimmäisen vaiheen rahoittajiin (86 milj. USD) ovat kuuluneet YK:n rauhanrakennusrahasto, naisten rauhan ja humanitaarinen rahasto sekä 11 valtiota. Joulukuussa 2018 hyväksyttiin rahaston toinen vaihe, joka tukee Kolumbian kansallisen kehityssuunnitelman prioriteetteja painottaen rauhanrakentamista ja kestävää kehitystä. Keskeiset temaattiset alueet ovat konfliktista pahiten kärsineiden alueiden vakauttaminen, entisten taistelijoiden integroiminen yhteiskuntaan, uhrit ja siirtymävaiheen oikeus sekä viestintä. Suomen tuki vuodelle 2019 on 150 000 euroa.

Rahoituspäätös  12.07.2019

150 000 €

Kohdemaa

Kolumbia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 70%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 20%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 10%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

43701916

Tunnus

UHA2019-004268

Sivua muokattu

15.07.2019