EU:n tukirahasto Kolumbian konfliktinjälkeisen rauhanomaisen kehityksen tukemiseksi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.07.2019

EU:n tukirahasto Kolumbian konfliktinjälkeisen rauhanomaisen kehityksen tukemiseksi

Kuvaus

EU perusti joulukuussa 2016 tukirahaston Kolumbian vakauden ylläpitämiseksi ja rauhansopimuksen toimeenpanemiseksi. Kolumbian hallituksen ja sissijärjestö FARCin välinen rauhansopimus solmittiin syyskuussa 2016 viisi vuosikymmentä kestäneen konfliktin päättämiseksi. EU:n tukirahaston päätavoitteet ovat maaseudun kehittäminen etenkin syrjäseuduilla ja valtiovallan läsnäolon ja väestön elinolosuhteiden parantaminen (hyvinvointi, koulutus, työllisyys) konfliktista kärsineillä alueilla. Entisten sissitaistelijoiden integroiminen yhteiskuntaan nähdään tärkeänä osana rauhanrakentamista. - Toukokuussa 2019 EFP- rahaston kokonaisbudjetti oli 120 MEUR 25 rauhanhankkeen rahoitukseen eri puolilla maata. 19 jäsenmaata on liittynyt rahastoon ja osa rahoituksesta saadaan EU:n budjetista (DCI, Echo). Suomen rahoitusosuus vuonna 2019 on 150 000 euroa.

Rahoituspäätös  12.07.2019

150 000 €

Kohdemaa

Kolumbia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 70%
  • Maatalouden kehittäminen 20%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 10%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Euroopan yhteisöjen komissio

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

43701917

Tunnus

UHA2019-004269

Sivua muokattu

15.07.2019