Vaalit ja ihmisoikeudet Tansaniassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.06.2019

Vaalit ja ihmisoikeudet Tansaniassa

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksia ja kansalaisten osallistumista vaaliprosesseihin Tansaniassa vuoden 2019 ja 2020 paikallis- ja yleisvaaleissa. Hanketta toteuttaa tansanialaisen ihmisoikeusjärjestön Legal and Human Rights Centerin (LHRC) johtama, 22 järjestön yhteenliittymä (Tanzania Civil Society Consortium on Election Observation, TACCEO) ja sen päätavoitteena on vapaiden ja oikeudenmukaisten vaaliprosessien edistäminen. Hankkeen toiminnot keskittyvät kansalais- ja vaalikasvatukseen ja kansalliseen vaalitarkkailuun. Vaalihanke on LHRC:n kokonaisvaltaisen, ihmisoikeuksien edistämiseen keskittyvän strategisen suunnitelman outcome –tavoitteen nro 2.5. toimeenpanosuunnitelma. Pieni osa tuesta menee LHRC-järjestön yleiseen ihmisoikeustyöhön. Hyödynsaajia ovat kansalaiset, jotka osallistuvat vaalivalistukseen ja pääsevät osallistumaan demokraattiseen prosessiin sekä järjestön yleisestä ihmisoikeustyöstä hyötyvät henkilöt. Tuki annetaan valtionavustuksena ja sen määrä on korkeintaan 1.500.000 euroa vuosina 2019-2021.

Rahoituspäätös  04.06.2019

1 500 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 23%
  • Vaalit 77%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Legal and Human Rights Centre in Tanzania

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235921

Tunnus

UHA2019-003090

Sivua muokattu

09.07.2019