Quick Impact Project -pienhankkeet Libanonissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.06.2019

Quick Impact Project -pienhankkeet Libanonissa

Kuvaus

Libanonin Quick Impact Project (QIP) –pienhankkeiden tarkoituksena on tukea Etelä-Libanonin paikallisyhteisöjen kehitystä ja siten lisätä UNIFIL-kriisinhallintajoukkojen ja paikallisen väestön välistä luottamusta, mikä on olennaista joukkojen toiminnan turvaamiseksi. UNIFIL-joukkojen tavoitteena on ylläpitää alueen vakautta. Etelä-Libanon on edelleen haastavassa kehitystilanteessa vuonna 2006 käydyn Israelin ja Hizbollahin välisen konfliktin jäljiltä. Libanonin kokonaistilanteeseen vaikuttaa se, että maa on vastaanottanut noin miljoona syyrialaispakolaista. Vuonna 2018 toteutettiin 18 pienhanketta, joilla mm. kehitettiin vedenkastelu- ja puhdistusjärjestelmiä ja jätehuoltoa sekä kunnostettiin tiloja, joissa tarjotaan koulutus- ja vapaa-ajantoimintaa. Kokemukset toiminnasta ovat myönteisiä. Hankeilla on lisätty rauhanturvaajien ja paikallisväestön välistä luottamusta ja samalla parannettu mm. puhtaan veden saantia ja jätehuoltoa sekä tuettu heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä. Vuoden 2019 tuki suunnataan aurinkoenergiatoimisiin katuvalaisimiin sekä terveyskeskusten, koulujen ja päiväkotien varustamiseen. Myös paikallisväestölle suunnattua koulutus- ja virkistystoimintaa jatketaan. Suomen kriisinhallintajoukko identifioi ja toteuttaa hankkeet UM:n laatimaa Quick Impact Project –ohjeistusta noudattaen. Suomen tuki QIP-pienhankkeille vuonna 2019 on 100 000 euroa.

Rahoituspäätös  10.06.2019

100 000 €

Kohdemaa

Libanon

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Osallistuminen kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin 50%
  • Sosiaaliturva 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85202504

Tunnus

UHA2019-003546

Sivua muokattu

03.07.2019