Kohti avointa, oikeudenmukaista ja kestävää Eurooppaa maailmassa - EU-puheenjohtajuuskausihanke 2019-2020
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.04.2019

Kohti avointa, oikeudenmukaista ja kestävää Eurooppaa maailmassa - EU-puheenjohtajuuskausihanke 2019-2020

Kuvaus

Fingo vetää Euroopan komission rahoittamaa EU-puheenjohtajuuskausihanketta, jossa yhteistyökumppaneina toimivat ennen Suomea puheenjohtajina toimivat Romanian kattojärjestö FOND sekä Suomelta puheenjohtajuuden perivän Kroatian kattojärjestö Crosol. Lisäksi hankkeeseen osallistuu eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORD. Myös seuraavien kolmen puheenjohtajamaan eli Saksan, Portugalin ja Slovenian kattojärjestöt ovat olleet mukana suunnittelemassa puheenjohtajuuskausien toimintaa, jotta toiminnasta saadaan entistä vaikuttavampaa ja jatkuvampaa. Hankkeen neljä yhteistä painopistealuetta ovat kestävä kehitys, kehityspolitiikka ja -rahoitus, ihmisoikeudet sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Näiden neljän teeman alla kaikilla kumppaneilla on omia kansallisia prioriteettejaan. Hankkeen aktiviteetteja toteutetaan sekä Euroopan tasolla että kansallisesti. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä julkista tukea avoimelle, oikeudenmukaiselle ja kestävälle eurooppalaiselle politiikalle, erityisesti mitä tulee Agenda 2030:een, kehityspolitiikkaan, ihmisoikeuksiin ja kansalaisyhteiskunnan tilaan. Hankkeen tavoitteita ovat: 1) kansalaisyhteiskunta Euroopassa kykenee entistä paremmin tekemään EU-asioihin liittyvää vaikuttamistyötä ja edistämään tietoisuutta, 2) suuren yleisön tietoisuus ja ymmärrys EU:n globaalista roolista sekä EU:n toimien vaikutuksista globaalisti on lisääntynyt, 3) poliittiset toimet sekä Euroopaan tasolla että kansallisilla tasoilla ovat tulleet avoimemmiksi, oikeudenmukaisemmiksi ja kestävimmiksi.

Rahoituspäätös  18.04.2019

19 814 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Kehitystietoisuuden edistäminen

Rahoituskanava

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892948

Tunnus

UHA2019-002429

Sivua muokattu

26.06.2019