Monenkeskisen kyt vaikuttavuuden vahvistaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.06.2019

Monenkeskisen kyt vaikuttavuuden vahvistaminen

Kuvaus

Tuki kohdennetaan YK:n operatiivisiin järjestöihin sekä muihin KEO-90:n vastuualueelle kuuluviin kansainvälisiin järjestöihin ja rahastoihin sekä neuvotteluprosesseihin liittyvään vaikuttamistoimintaan ml. järjestöjen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden vahvistamiseen, johtokunta-/hallintoelintyöskentelyn ja sen valmisteluun sekä muuhun kehityspoliittisten tavoitteiden mukaiseen vaikuttamistoimintaan.

Rahoituspäätös  03.06.2019

80 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89886401

Tunnus

UHA2019-003856

Sivua muokattu

11.06.2019