Vapaaehtoinen yleisavustus OECD:n alaisen Kehitysapukomitean DAC:n (Development Assistance Committee) ohjelmabudjettiin 2019-20
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 02.05.2019

Vapaaehtoinen yleisavustus OECD:n alaisen Kehitysapukomitean DAC:n (Development Assistance Committee) ohjelmabudjettiin 2019-20

Kuvaus

Kyseessä on 500 000 euron korvamerkitsemätön vapaaehtoinen yleisavustus OECD:n alaisen Kehitysapukomitea DAC:n (Development Assistance Committee) ohjelmabudjettiin työohjelman toteuttamiseksi meneillään olevalla kaksivuotiskaudella 2019-20. Avustus maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen 250 000 euron erä vuonna 2019 ja toinen erä vuonna 2020. Yleisavustuksella tuetaan jäsenmaiden kesken käsitellyn ja hyväksytyn työohjelman toimeenpanoa. DAC on keskeinen kansainvälinen avunantajien foorumi, jonka ydintehtäviä ovat virallisen kehitysavun (Official Development Assistance, ODA) reunaehtojen määrittäminen ja seuranta, poliittisten linjausten kehittäminen, kehitysavun laatuun liittyvien normien ja standardien asettaminen sekä vertaisarvioinnit ja tilastot. Suomi osallistuu aktiivisesti komitean, sekä sen alaisten asiantuntijaverkostojen ja työryhmien toimintaan. Suomi hyötyy DAC:n tekemästä tutkimus- ja analyysityöstä, ja se tarjoaa Suomelle hyvän kanavan vaikuttaa kansainväliseen kehityspolitiikkaan. DAC myös tarjoaa Suomelle tietoa parhaista käytännöistä kehitysyhteistyössä sekä mahdollisuuden vertaisoppimiseen. DAC:n toiminnan tavoite vuosina 2018-22 on Agenda 2030-tavoitteiden saavuttamisen edistäminen kehityspolitiikan ja -yhteistyön keinoin, ml. inklusiivinen ja kestävä talouskasvu, köyhyyden hävittäminen, kehitysmaiden elintason parantaminen ja apuriippuvuuden poistaminen. Vuosien 2019-20 työohjelma pyrkii edistämään näitä tavoitteita. Työohjelma jakautuu neljän tulosalueen ympärille: 1. Toimivan kehitysrahoituksen kautta saavutettavat kehitystulokset kehitysmaissa (Effective financing for sustainable development results in developing countries); 2. Vertaisarviointien ja tiedon varaan rakentuva tehokas kehitysyhteistyö (Effective development co-operation through reviews and evidence); 3. Kehitysyhteistyö, politiikat ja dialogi, jotka tukevat kestävää kehitystä (Effective development co-operation, policies and dialogue for sustainable development); ja 4. Kansainvälistä kehitysarkkitehtuuria tukevat kumppanuudet (Partnerships for global development co-operation architecture). Työohjelmassa korostuu se, että kukaan ei saa jäädä kehityksestä jälkeen -leave no one behind, sekä yhteistyö niin OECD:n sisällä kuin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vähiten kehittyneet maat (least developed countries, LDCs) on huomioitu työohjelmassa läpileikkaavana teemana.

Rahoituspäätös  02.05.2019

500 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Tal yhteist ja kehityksen järjestö

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89860301

Tunnus

UHA2019-002777

Sivua muokattu

07.05.2019