UNDP/OECD Verotarkastajat ilman rajoja (TIWB)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.04.2019

UNDP/OECD Verotarkastajat ilman rajoja (TIWB)

Kuvaus

OECD:n ja UNDP:n Verotarkastajat ilman rajoja (Tax Inspectors without Borders, TIWB)-aloitteen tavoitteina on tukea kehitysmaita kotimaisen rahoituksen keräämisessä Agenda 2030:n tavoitteiden toimeenpanemiseksi. Pyrkimyksenä on vahvistaa kehitysmaiden verohallintojen osaamista ja kykyä verottaa tehokkaasti monikansallisia yrityksiä lähettämällä v. 2020 loppuun mennessä 100 kokenutta verotarkastajaa kehitysmaiden verohallintoihin tekemään verotarkastuksia yhdessä yhdessä kehitysmaiden verotarkastajien kanssa (reaaliaikaista työssä oppimista, learning-by-doing). Lähestymistapa on osoittautunut toimivaksi. Tähän mennessä TIWB on toimeenpannut 52 ohjelmaa (valmiit ja käynnissä olevat) 32 kehitysmaassa, suurimmaksi osaksi Afrikassa. Kiinnostus ohjelmaa kohtaan on kasvanut, ja valmistelussa on jo 24 uutta ohjelmaa. Viimeisimpien raportoitujen lukujen mukaan monikansallisten yritysten tarkastukset ovat tähän mennessä tuottaneet kehitysmaille n. 445 miljoonan dollarin lisäverotulot. Suomi on ollut ohjelman kahtena ensimmäisenä vuotena (2017-2018) ainoa UNDP-osuutta suoraan tukeva rahoittaja 800 000 euron tuellaan. Varat ovat loppumassa v. 2019 alkupuolella. Suomen yleistuella, yhdistettynä muiden rahoittajien projektikohtaiseen tukeen on ollut merkittävä rooli tulosten saavuttamisessa. Vuosille 2019-2020 Suomi myöntää ohjelmalle 1 MEUR lisätuen. Lisärahoitusta perustellaan ohjelman erinomaisilla tuloksilla ja kehitysmaista tulevan kysynnän kasvulla.

Lisätietoa

http://www.oecd.org/tax/taxinspectors.htm

Rahoituspäätös  04.04.2019

1 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892687

Tunnus

UHA2019-001152

Sivua muokattu

26.04.2019