Korkeakouluohjelma HEI-ICI 2020-24
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.03.2019

Korkeakouluohjelma HEI-ICI 2020-24

Kuvaus

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kehitysmaiden korkeakouluja tarjoamaan hyvin toimivaa ja saatavilla olevaa koulutusta opiskelijoile. Tähän pyritään kehittämällä niiden hallinto-, tieteenalakohtaista, metodologista ja pedagogista kapasiteettia, laatua ja toimintakykyä. Pyrkimyksenä on myös lisätä tarjontaa ja tiedon ja koulutuksen saavutettavuutta merkittävissä määrin, mahdollisuuksien mukaan skaalaten osaamista useisiin korkeakouluihin. Suomen ja kehitysmaiden korkeakoulut voivat yhdessä hakea ohjelman kautta projektirahoitusta opetusohjelmien, opetusmenetelmien ja laadunseurantamekanismien kehittämiseen, opetustarjonnan ja tiedon saavutettavuuden lisäämiseen, tieteenalakohtaiseen vertaisoppimiseen ja asiantuntijuuden kasvattamiseen, hallinto- ja johtajuusrakenteiden sekä korkeakoulujen yhteiskunnallisen roolin vahvistamiseen kumppanimaissa. Suomen ja kehitysmaiden korkeakouluja kannustetaan temaattiseen yhteistyöhön, jossa mukana on useampia korkeakouluja. Ohjelman välittömiä hyödynsaajia ovat sekä korkeakoulujen henkilökunta että oppilaat.

Rahoituspäätös  14.03.2019

12 200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Korkeakouluopetus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892928

Tunnus

UHA2018-008217

Sivua muokattu

01.04.2019