OCHA/Yleisrahoitus 2019-22
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.03.2019

OCHA/Yleisrahoitus 2019-22

Kuvaus

Suomen yleisavustus YK:n humanitaarisen avun koordinaatioyksikölle OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) vuosina 2019-22 yhteensä 10 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa vuosittain). OCHA vastaa kansainvälisen yhteisön ja erityisesti YK-järjestelmän humanitaarisen avun koordinaatiosta sekä voimavarojen mobilisoinnista luonnonkatastrofi- ja kriisitilanteissa. Vaikka OCHA on osa YK-sihteeristöä, pitkälti yli 90% sen budjetista perustuu vapaaehtoiseen rahoitukseen. Humanitaarisen avun linjauksen (2012) mukaisesti Suomi korostaa YK:n johtavaa roolia humanitaarisen avun koordinoijana. Suomen rahoituksen lähtökohtana on, että tehokkaalla ja oikea-aikaisella, tarpeisiin perustuvalla humanitaarisella avulla voidaan merkittävästi lieventää humanitaaristen kriisien ja katastrofien vaikutuksia. Suomen rahoitus laskee vuositasolla 1 miljoonalla eurolla, mikä johtuu Suomen humanitaarisen kokonaisrahoituksen vähentämisestä.

Rahoituspäätös  20.03.2019

10 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

81101201

Tunnus

UHA2019-001118

Sivua muokattu

27.03.2019