UNHCR/Yleisavustus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.03.2019

UNHCR/Yleisavustus

Kuvaus

Suomen yleisavustus YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:lle 2019-2022, yhteensä 28 miljoonaa euroa (vuosittain 7 MEUR). UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) vastaa maailmanlaajuisesti pakolaisten humanitaarisesta avustamisesta, suojelusta ja ratkaisujen etsimisestä pakolaiskriiseihin. Järjestön merkitys on viime vuosina kasvanut, sillä pakolaisia on maailmassa enemmän kuin koskaan aiemmin. UNHCR on Suomen tällä hetkellä eniten rahoittama humanitaarinen järjestö. Raha-asianvaliokunta puolsi yleisavustusta koskevaa esitystä 21.2.2019.

Rahoituspäätös  20.03.2019

28 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

80200103

Tunnus

UHA2019-001793

Sivua muokattu

04.04.2019