Monenkeskisen kyt vaikuttavuuden vahvistaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.03.2019

Monenkeskisen kyt vaikuttavuuden vahvistaminen

Kuvaus

Tuki kohdennetaan YK:n operatiivisiin järjestöihin sekä muihin KEO-90:n vastuualueelle kuuluviin kansainvälisiin järjestöihin ja rahastoihin liittyvään vaikuttamistoimintaan ml. järjestöjen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden vahvistamiseen johtokunta-/ hallintoelintyöskentelyn ja sen valmistelun sekä muun relevantin järjestöjen toimintaan liittyvän osallistumisen kautta, kuten YK:n korkean tason viikon yhteydessä UN Women'in kanssa järjestettävään sivutapahtumaan.

Rahoituspäätös  11.03.2019

80 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89886401

Tunnus

UHA2019-001230

Sivua muokattu

14.03.2019