Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Meteorologian alan yhteistyö Ukrainassa

Kuvaus

Ukraina on altis sään ääri-ilmiöille, kuten tulville, kuivuudella ja ankarille talviolosuhteille. Luonnonkatastrofit uhkaavat ruoka-, vesi- ja energiavarmuutta, terveyttä ja maan kehitystavoitteita. Yhtenäinen lähestymistapa katastrofien hallintaan vähentää inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä ja hyödyttää koko yhteiskuntaa. Varautumiskyvyn vahvistaminen on paljon halvempaa kuin tuhojen korjaaminen. Tähän tarpeeseen vastataan osaltaan Ilmatieteenlaitoksen (IL) ja Ukrainan Hydrometeorologisen keskuksen (UHMC) välisellä IKI-hankkeella, jonka tavoitteena on vahvistaa kapasiteettia tarjota sää-, ilmasto- ja ennakkovaroituspalveluja kaikilla tasoilla. Hankkeen palvelut mahdollistavat sään ääri-ilmiöiden ennakoinnin ja ne vahvistavat varautumiskykyä. Tavoitteena on lisätä UHMC:n näkyvyyttä ja että sääpalvelut tavoittavat kaikki sidosryhmät ja ihmiset. Hankkeella on vahva alueellinen ulottuvuus. IL on mukana Maailman meteorologisen järjestön (WMO) koordinoimassa Kaakkois-Euroopan alueella toteutettavassa hankkeessa rakentaa monivaiheinen ennakkovaroitusneuvontajärjestelmä. IKI-hanke tukee toimia parantaa palveluja ja tiedon vaihtoa. Tavoitteena on kutsua mukaan myös Armenia ja Georgia. Hankkeessa hyödynnetään nykyaikaista tekniikkaa havaintoinfrastruktuurin uudistamisessa ja se tarjoaa mahdollisuuksia kaupalliseen yhteistyöhön. Hanke tuottaa suunnitelmat tulevaa nykyaikaistamista varten. Hanke tukee erityisesti Suomen kehityspolitiikan painopistettä 4: ilmasto ja luonnonvarat ja Ukrainan maaohjelmaa vuosille 2021-2024 meteorologisten palvelujen kehittämisessä. Hankkeessa 95 % on ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 5 % hillintää.

Rahoituspäätös

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Meteorologiset palvelut 40%
  • Katastrofiriskien vähentäminen 30%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501379

Tunnus

UHA2021-003375

Sivua muokattu

23.12.2021