Pohjoismaiden kehitysrahasto (NDF), 4. pääomakorotus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.11.2020

Pohjoismaiden kehitysrahasto (NDF), 4. pääomakorotus

Kuvaus

NDF:n tarkoitus on edistää Pohjoismaiden johtajuutta ilmastonmuutoksen ja kehityshaasteiden ratkaisemisessa rahoituksen, tietämyksen ja kumppanuuksien avulla. NDF kehittää, käynnistää ja skaalaa yhdessä strategisten kumppaniensa kanssa korkean vaikuttavuuden hankkeita, joiden kautta tuetaan kehitysmaita, erityisesti ilmastonmuutoksesta kärsiviä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Vuoden 2020 aikana käydyt pääomankorotusneuvottelut saatiin päätökseen syyskuussa 2020, kun NDF:n ylimääräinen johtokuntakokous sopi lisärahoituksen tasoksi yhteensä 350 miljoonaa euroa. Maksatusaikataulu on 10 vuotta. Maksuosuudet lasketaan NDF:n sääntöjen mukaan automaattisesti Pohjoismaiden BKT-osuuksien perusteella. Pääomankorotuksen päätavoite on luoda rahoituspohja NDF:n vuonna 2020 hyväksytyn strategian toimeenpanolle. NDF:n uusi strategia on vahvasti linjassa Suomen kehitys- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden kanssa, ja Suomi vaikutti merkittävästi sen sisältöön. Uudessa strategiassa muotoiltu NDF:n mandaatti perustuu neljään peruselementtiin. Nämä ovat (1) ilmaston ja kehityksen välisessä rajapinnassa toimiminen, (2) matalan tulotason ja hauraisiin maihin keskittyminen, (3) pehmeäehtoinen rahoitus sekä (4) pohjoismaisten prioriteettien edistäminen. Tämän mandaatin toiminnallistamisen suhteen NDF:n strategia linjaa, että vuosina 2021 - 2025 NDF:n rahoituksesta vähintään 50% kohdistuu hankkeisiin, jotka edistävät ilmastonmuutoksen sopeutumista, vähintään 60% hankkeista kohdistuu Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan sekä vähintään 50% rahoituksesta on lahjaperustaista. Sukupuolten välinen tasa-arvo (SDG 5) on NDF:lle tärkeä läpileikkaavaa teema.

Rahoituspäätös  25.11.2020

4 980 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Pohjoismainen kehitysrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89893003

Tunnus

UHA2020-006896

Sivua muokattu

11.03.2021