Monenkeskisen kyt vaikuttavuuden vahvistaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.03.2021

Monenkeskisen kyt vaikuttavuuden vahvistaminen

Kuvaus

Tuki kohdennetaan Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden mukaiseen vaikuttamistoimintaan. Tämän tuen piirissä olevaa vaikuttamistoimintaa tehdään YK:n operatiivisten järjestöjen ja muiden KEO-90:n (UM:n kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö) vastuualueelle kuuluvien kansainvälisten järjestöjen ja rahastojen kautta. Vaikuttamistoimintaa on mm. neuvotteluprosesseihin vaikuttaminen, johtokunta/hallintoelintyöskentely ja sen valmistelu sekä yksikön vastuualueelle kuuluvien teemojen edistäminen kansainvälisillä foorumeilla.

Rahoituspäätös  03.03.2021

100 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89886401

Tunnus

UHA2021-000498

Sivua muokattu

04.03.2021