Kauppa ja kehitys: Suunnittelu, seuranta ja vaikuttaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.02.2021

Kauppa ja kehitys: Suunnittelu, seuranta ja vaikuttaminen

Kuvaus

Hankkeen päätavoite on tukea kauppapolitiikan ja -hallinnon kehittämistä kehitysmaissa ja siten omalta osaltaan kestävää kehitystä. Hankkeen välitön tavoite on edistää Suomen monenkeskisen kauppaa tukevan kehitysyhteistyön suunnittelua, seurantaa ja vaikuttamista. Hankkeesta voidaan rahoittaa: 1) kaupan ja kehityksen, ml. kehitysmaiden kauppapolitiikan, taloudellisen integraation, kiertotalouden ja yritysvastuun alaan kuuluvia tapahtumia, joissa Suomi voi olla järjestelyvastuussa yhdessä muiden toimijoiden kanssa, ml. virtuaaliset tapahtumat; 2) kehitysmaiden edustajien tai kansainvälisten puhujien matkakuluja tärkeisiin kansainvälisiin kaupan ja kehityksen sekä kauppapoliittisiin tapahtumiin; 3) kehitysmaiden kauppapolitiikkaan ja talouteen, ml. kiertotalouteen liittyviä selvityksiä, tutkimuksia ja seurantamatkoja; 4) Suomen rahoittamien monenkeskisten kauppa ja kehitys -järjestöjen hankkeiden ja ohjelmien evaluaatioita sekä hankkeiden ja ohjelmien suunnitteluun, seurantaan ja vaikuttamiseen liittyviä matkoja. Hanke vahvistaa Suomen monenkeskisten ja kansainvälisten vaikuttamistavoitteiden saavuttamista, erityisesti siirtymää vähäpäästöiseen ja ilmastokestävään kehitykseen ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kaupan ja kehityksen osalta hanke tukee avoimen, vakaan ja kestävän kauppajärjestelmän vahvistamista. Hanke tuo myös kansainvälistä näkyvyyttä. Konkreettisella tasolla hanke tukee kehitysmaiden osallistumismahdollisuuksia monenkeskisiin ja kansainvälisiin kauppaneuvotteluprosesseihin ja korkean tason poliittisiin asiantuntijatapahtumiin. Hanke tuo arvokasta informaatiota sekä korkealta poliittiselta että tekniseltä tasolta kehitysmaiden kauppapolitiikasta, kauppaneuvotteluista, taloudellisesta integraatiosta ja taloudellisesta kehityksestä. Hanke mahdollistaa lisäksi Suomen tukemien monenkeskisten kaupan ja kehityksen järjestöjen kanssa tehtävän tulevaisuuden yhteistyön sekä paremman seurannan ja vaikuttamisen Suomen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeesta mahdollisesti tehtävät hankinnat ovat rahallisesti kooltaan pieniä, alle suorahankinnan rajan jääviä selvitystyyppisiä hankintoja.

Rahoituspäätös  25.02.2021

300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 55%
  • Alueelliset kauppasopimukset (RTA) 10%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 35%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

  • Suomen julkinen sektori
  • International Institute for Sustainable Development

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89893099

Tunnus

UHA2021-000251

Sivua muokattu

25.02.2021