Education Cannot Wait/Suomen tuki rahastoon
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.12.2020

Education Cannot Wait/Suomen tuki rahastoon

Kuvaus

Humanitaarinen apu on kärsinyt opetukseen suunnattavan rahoituksen puutteesta. Maailmanlaajuisesti vain 2-4 % humanitaarisesta avusta on kohdistunut opetukseen. Kriiseistä kärsiviä lapsia ja nuoria arvioidaan maailmassa olevan noin 75 miljoonaa ja määrä on ollut nousussa. Varainkeruun lisäksi ECW:n tarkoituksena on kehittää kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun yhdistäviä toimintatapoja (nexus) ja saada yksityissektori ja muut-ei-perinteiset toimijat tehokkaammin mukaan. Suomelle selkeitä vaikuttamistavoitteita ECW:ssä ovat vammaisinkluusio ja tasa-arvo. ECW tarjoaa mahdollisuuden myös korostaa kouluruokailun tärkeyttä. Liittyminen Education Cannot Wait -rahastoon lisää merkittävällä tavalla Suomen humanitaarista rahoitusta koulutussektorille. Esitetään 6 miljoonaa euroa Education Cannot Wait -rahastolle vuosille 2020-2021.

Rahoituspäätös  03.12.2020

6 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89893045

Tunnus

UHA2020-005617

Sivua muokattu

05.02.2021