Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto IFRC ja Suomen Punainen Risti; Niger
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.12.2020

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto IFRC ja Suomen Punainen Risti; Niger

Kuvaus

Ulkoministeriö tukee 600 000 eurolla Suomen Punaisen Ristin kautta Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) operaatiota Nigerissä. Puutteellinen ruokaturva, aliravitsemus, epidemiat, tulvat ja aseellisten ryhmien iskut sekä näiden johdosta pakolaisiksi joutuneiden suuri määrä ovat johtaneet syvään humanitaariseen kriisiin Nigerissä. IFRC:n operaatio vahvistaa terveyteen, veteen, sanitaatioon ja ihmisten suojeluun liittyviä palveluja ja keskittyy tartuntatautien ehkäisyyn ja terveyden ja ravitsemuksen vahvistamiseen. Apu annetaan vaikeimmassa tilanteessa olevilla Diffan ja Maradin alueilla, joissa muilla humanitaarisilla toimijoilla kuin Punaisella Ristillä ei ole toimintamahdollisuuksia. SPR:n tuki annetaan rahallisella, materiaali- sekä henkilöapuna.

Rahoituspäätös  04.12.2020

600 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 80%
  • Hätäapu, ruoka 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89893086

Tunnus

UHA2020-007322

Sivua muokattu

15.01.2021