Humanitaarinen apu; Tuki UNFPAn temaattiseen rahastoon
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.12.2020

Humanitaarinen apu; Tuki UNFPAn temaattiseen rahastoon

Kuvaus

Konflikteissa ja humanitaarisissa kriisitilanteissa naisiin ja tyttöihin kohdistuu erityisiä riskejä ja sukupuolensa takia he kärsivät yleensä kriiseistä enemmän kuin miehet ja pojat. Suomi korostaa humanitaarisessa avussa ja politiikassa naisten oikeuksia, osallistumista ja erityisiä tarpeita. Suomen humanitaarisen avun linjauksen mukaan Suomi kiinnittää erityistä huomiota naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin sekä tarpeeseen toimia kriisien yhteydessä seksuaalista väkivaltaa vastaan. YK:n väestörahasto UNFPAn työn keskiössä ovat naiset ja tytöt, etenkin seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet (SRHR) ja sukupuoleen perustuvan väkivallan (GBV) ehkäisy, sekä nuoret. UNFPA on viime vuosina vahvistanut humanitaarista rooliaan. Suomi tuki ohjataan UNFPAn uuteen temaattiseen rahastoon, joka keskittyy erityisesti SRHR-palvelujen turvaamiseen ja GBV-työhön. Suomen tuki korvamerkitään UNFPAn koronavasteeseen. Koronaviruspandemia on vaikeuttanut erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa.

Lisätietoa

https://www.unfpa.org/humanitarian-thematic-fundLinkki toiselle web-sivustolle.

Rahoituspäätös  10.12.2020

2 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89893088

Tunnus

UHA2020-007427

Sivua muokattu

07.01.2021