UNFPA Somalia naisten ja tyttöjen hyvinvointi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2020

UNFPA Somalia naisten ja tyttöjen hyvinvointi

Kuvaus

YK:n väestörahasto UNFPA:n Somalian maaohjelman (2021-2025) pitkän aikavälin tulostavoite on parantaa Somalian väestön, etenkin naisten, nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten terveyttä, oikeuksia ja elämänlaatua. Ohjelman päätavoitteena on äitiys- ja lapsikuolleisuuden sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vähentäminen Somaliassa. Maaohjelmassa on neljä tulosaluetta: 1) seksuaali- ja lisääntymisterveys, 2) nuoret, 3) sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja naisten voimaannuttaminen sekä 4) väestö- ja tilastotiedon kehittäminen. Suomi on tukenut UNFPA:n vuodet 2017–2020 kattavan Somalian maaohjelman toteuttamista 12 MEUR:lla. Suunniteltu tuki uudelle maaohjelmalle on 25 miljoonaa euroa vuosille 2021-2025.

Rahoituspäätös  17.12.2020

25 000 000 €

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 25%
  • Lisääntymisterveydenhuolto 50%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 25%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311775

Tunnus

UHA2020-006512

Sivua muokattu

04.01.2021