GPE/opetussektori, COVID-19
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.12.2020

GPE/opetussektori, COVID-19

Kuvaus

GPE (Global Partnership for Education) on Maailmanpankin hallinnoima rahasto, joka myöntää lahjamuotoista opetussektorien kehittämiseen suunnattua rahoitusta kehitysmaille. Se on maailman suurin yksinomaan opetukseen keskittyvä rahasto. GPE rahoittaa pääasiassa vähiten kehittyneitä maita ja hauraita valtioita kohdentaen rahoituksensa erityisesti sinne, missä opetussektorin kehitystarpeet ovat suurimmat. GPE painottaa työssään esim. tasa-arvoisten ja inklusiivisten koulutusjärjestelmien tukemista edistämällä erityisesti tyttöjen, vammaisten, vähemmistöjen ja muiden syrjittyjen ryhmien pääsyä koulutukseen. GPE tukee myös koulutusjärjestelmien vahvistamista ja jälleenrakentamista konfliktialueilla. COVID-19 –pandemia on synnyttänyt ennennäkemättömän koulutuksen hätätilan. Erityisesti kehitysmaissa oppimisen kriisi on syventynyt, yli 800 miljoonaa lasta on pudonnut koulutuksen piiristä. Osalla heistä riski olla palaamatta kouluun on korkea, erityisesti tytöillä. GPE vastasi COVID-19 –pandemiaan allokoimalla huhtikuussa 2020 nykyiseltä rahoituskaudeltaan 250 miljoonaa dollaria uuteen nopeutettuun COVID-19 -rahoitusikkunaan (COVID-19 Accelerated Funding Window), jolla tuetaan GPE:n 67 partnerimaan pandemiavasteen suunnittelua ja toimeenpanoa. Rahoitusikkuna laajennettiin kesäkuussa 2020 500 miljoonaan dollariin. Lokakuuhun 2020 mennessä siitä oli hyväksytty 66 lahjarahaperusteista avustusta, yhteensä 467 miljoonaa dollaria. COVID-19 -rahoituksellaan GPE:stä tuli maailman suurin rahoittaja ainoastaan koulutussektorille suunnatussa pandemiavasteessa. GPE:n COVID -19 –rahoituksen tavoitteena on lieventää COVID-19 pandemian välittömiä ja pitkän ajan haitallisia vaikutuksia koulutukseen sekä rakentaa kestävämpiä koulutusjärjestelmiä. Erityisesti rahoituksella pyritään tukemaan tyttöjen, köyhimpien ja muiden haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oppimista, joihin koulujen sulkeminen vaikuttaa voimakkaimmin. Etäoppimisen lisäksi tuetaan lasten turvallista paluuta kouluun. Suomi rahoitti GPE:tä v. 2013 – 2016 6 miljoonalla eurolla. Rahoitus päättyi v. 2016 määrärahaleikkausten vuoksi. Esitetään, että Suomi osallistuisi GPE:n COVID-19 –rahoitukseen 2 miljoonalla eurolla.

Rahoituspäätös  15.12.2020

2 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Global Partnership for Education

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89893048

Tunnus

UHA2020-006277

Sivua muokattu

21.12.2020