WHO/vapaaehtoinen yleisavustus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.12.2020

WHO/vapaaehtoinen yleisavustus

Kuvaus

Maailman terveysjärjestö (the World Health Organization, WHO) on Suomelle kansainvälisen terveyspolitiikan kehittämisen tärkeä yhteistyökumppani. Suomen WHO-politiikan toimeenpanosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) yhteistyössä ulkoministeriön (UM) kanssa. WHO on YK:n erityisjärjestö, joka johtaa globaalia terveyspolitiikkaa ja toimii asiantuntijajärjestönä sekä pitkän aikavälin terveyspolitiikan rakentajana. Se asettaa terveydenhuollon normeja ja standardeja ja edistää niiden toteutumista. WHO tukee kehitysmaita terveysjärjestelmien rakentamisessa ja pyrkii parantamaan lääkkeiden saatavuutta niissä. Humanitaarisen avun osalta WHO vastaa globaalin terveysklusterin koordinoimisesta. Lisäksi WHO johtaa maailmanlaajuista varautumista ja vastetta koronaviruspandemiaan. Järjestö antaa asiantuntijatukea ja materiaaliapua erityisesti maille, joiden valmiudet vastata epidemiaan ovat heikot. Suomi tukee WHO:n toimintaa viiden miljoonan euron yleisavustuksella.

Rahoituspäätös  10.12.2020

5 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Terveyspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Maailman terveysjärjestö-assessed

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

81000101

Tunnus

UHA2020-006762

Sivua muokattu

18.12.2020