Climate Risk and Early Warning Systems (CREWS)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 09.12.2020

Climate Risk and Early Warning Systems (CREWS)

Kuvaus

Climate Risk and Early Warning Systems (CREWS) on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on vahvistaa ennakkovaroituspalveluihin ja ilmastoriskeihin liittyviä valmiuksia, lisätä ennakkovaroitusten ja riskitietojen saatavuutta sekä merkittävästi vähentää katastrofikuolleisuutta vuoteen 2030 mennessä vähiten kehittyneissä maissa (LDC) ja pienissä saarivaltioissa (SIDS) Pariisin ilmastosopimuksen, katastrofiriskien vähentämistä koskevan Sendain toimintakehyksen ja Agenda 2030:n tavoitteiden mukaisesti. Aloite julkistettiin Pariisin ilmastokokouksessa 2015 ja toiminta käynnistyi vuonna 2017. Sään ääri-ilmiöihin liittyviä riskejä ja niiden aiheuttamia menetyksiä ja vahinkoja voidaan vähentää tehokkaasti ennakoimalla, varautumalla ja vahvistamalla ilmastokestävyyttä. Useiden sosioekonomisten tutkimusten mukaan (mm. Globaali sopeutumiskomissio) sää- ja ilmastopalveluiden investointien taloudellinen hyöty on kohdemaasta riippuen 4-20-kertainen kustannuksiin verrattuna. Crewsin rahoittajia ovat Ranska, Sveitsi, Australia, Hollanti, Saksa, Luxemburg ja Iso-Britannia. Kanada on rahoittanut CREWS-hankkeita WMO:n kautta. CREWS:ia toteuttavat Maailmanpankki ja sen alainen Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) ja YK:n katastrofiriskin vähentämisen tukitoimisto (UNDRR). Aloitteen sihteeristö toimii WMO:ssa ja rahastonhoitajana (trustee) toimii Maailmanpankki. CREWS täydentää olemassa olevia aloitteita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja vivuttaa muuta rahoitusta esimerkiksi Vihreältä ilmastorahastolta (GCF). Vuoden 2019 loppuun mennessä CREWS:in keräämä 37 MUSD:n tuki vivutti 270 MUSD lisärahoitusta ennakkovaroitusjärjestelmien vahvistamiseen 44 maassa. Yli 10 miljoonaa ihmistä hyötyy uusista vuonna 2019 lanseeratuista ennakkovaroitusjärjestelmistä Fijillä, Burkina Fasossa ja Papua Uudessa Guineassa. Ohjelman rahoittaminen vastaa hallitusohjelman tavoitteeseen lisätä ilmastorahoitusta ja suunnata siitä puolet ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä kohdentaa rahoitusta vähiten kehittyneille maille (LDC). Aloite täydentää Suomen pitkäaikaista hydrometeorologian alan yhteistyötä.

Lisätietoa

https://www.crews-initiative.org/enLinkki toiselle web-sivustolle.

Rahoituspäätös  09.12.2020

5 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Katastrofiriskien vähentäminen 40%
  • Katastrofivalmius 20%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 40%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

  • Maailman ilmatieteellinen järjestö
  • Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89893051

Tunnus

UHA2020-006695

Sivua muokattu

18.12.2020