YK:n pääsihteerin digitaalisen yhteistyön tiekartan toimeenpanon tukeminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.12.2020

YK:n pääsihteerin digitaalisen yhteistyön tiekartan toimeenpanon tukeminen

Kuvaus

YK:n pääsihteeri julkaisi kesällä 2020 digitaalisen yhteistyön tiekarttansa. Tiekartta perustuu pääsihteerin korkean tason digitaalisen yhteistyön paneelin raportin suositusten seurantatyöhön. Seurantaa on toteutettu kahdeksan teeman alla laajapohjaisen dialogin kautta. Suomi on ollut työssä aktiivinen. Suomi on tekoälyä käsittelevän ryhmän 3C yksi johtajista (”champion”) sekä digitaalisia julkishyödykkeitä koskevan ryhmän 1B ja digitaalisen inkluusion ja datan ryhmän 1C/D jäsen (”key constituent”). Suomi on aiemmin rahoittanut digitaalisen yhteistyön paneelin työtä sekä pääsihteerin toimistoon perustettua pientä yksikköä, joka on tehnyt vaikuttamistyötä saadakseen YK:n digitaaliselle yhteistyölle laajaa tukea jäsenvaltioilta ja sidosryhmiltä. Toimisto on myös toimeenpannut digipaneelin raportin suosituksia sekä toimeenpanee ja seuraa pääsihteerin tiekarttaa. Paneelin työ oli vapaaehtoisrahoituksen varassa, koska sitä ei ollut sisällytetty YK:n ohjelmabudjettiin. Sama koskee tiekartan seurantaa ja toimeenpanoa. Pääsihteerin tiekartta käy läpi paneelin suosituksia ja toiminnan tilaa seurantatyön valossa, kuvaa tavoitteita jatkotyölle ja nostaa useita konkreettisia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekartta maalaa YK:lle vahvaa roolia keskeisenä globaalin digitaalisen yhteistyön alustana ja välittäjänä. Yksityisen sektorin osallistumista ja vastuuta painotetaan. Hankkeen päätavoitteena on edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita tehostamalla digitaalista yhteistyötä monitoimijapohjaisen työskentelyn kautta. Pääsihteerin tiekartta luo kokonaisvaltaisen ja kunnianhimoisen agendan digitaalisen yhteistyön kautta tavoiteltaville kehitysvaikutuksille. Hankkeen pääasiallinen tulostavoite on keskeisen kestävää kehitystä tukevan YK-prosessin koordinaation ja koherenssin optimointi. Vaikka monitoimijakoalitioiden vetovastuu kuuluukin koalitioiden johtajille, on pääsihteerin toimiston koordinaatiota ja koherenssia varmistava rooli tärkeä. Koordinaation kautta syntyy vaikuttavuutta käytännössä kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden kohdalla.

Rahoituspäätös  04.12.2020

500 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89893013

Tunnus

UHA2020-006617

Sivua muokattu

16.12.2020