Puutuoteteollisuuden arvoketjujen kehityshanke Vietnamissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.12.2020

Puutuoteteollisuuden arvoketjujen kehityshanke Vietnamissa

Kuvaus

Luonnonvarakeskuksen (Luke) IKI-hankkeen tavoitteena on kehittää Vietnamin istutusmetsäteollisuuden puukäsittelytaitoja ja –tietoja. Vietnamin puutuoteteollisuus on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Puutuoteteollisuus on kuitenkin yhä riippuvainen maahantuodusta raakapuusta. Paikallisilla plantaaseilla viljeltävien puiden lyhyt kiertoaika heikentää puusta saatavaa taloudellista arvoa. Lisäksi puut sahataan plantaaseilla tukeiksi, jotka ovat liian lyhyitä hyödynnettäväksi monipuolisemmin puutuoteteollisuudessa. Hankkeella tavoitellaan taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämpää metsäteollisuutta. Hanke pohjautuu myös Suomen ja Vietnamin viimeisimmän kahdenvälisen metsäsektorihankkeen (FORMIS II) tuloksiin ja vie eteenpäin FORMIS-metsätietojärjestelmän käyttöä ja koulutusta. Hanketta toteuttavat Luke, Vietnamin metsätieteiden akatemia VAFS ja Vietnamin metsähallinto VN FOREST. Lisäksi hankekumppaneina ovat alalla toimivat paikallisyhdistykset Ho Chi Minhin kaupungin käsityö- ja puuteollisuusyhdistys HAWA, Binh Duongin provinssin kalusteyhdistys BIFA, Binh Dingin provinssissa toimiva metsätuoteyhdistys FPA Binhdinh ja Vietnamin metsätuoteyhdistys VIFORES. Hanke kouluttaa yhdistysten henkilökuntaa ja tähtää tiivimpään yhteistyöhön tutkimuksen, virastojen ja yhdistysten välillä. Kaupallisen yhteistyön edistämiseksi mukana ovat myös suomalaiset pk-yritykset KWS Timber Tech Ltd, Luxhammar Oy ja Veisto Oy. Hanke tukee Suomen kehityspolitiikan päätavoitetta, köyhyyden vähentämistä, kasvattamalla ali-investoidun metsäsektorin kapasiteettia. Kehityspolitiikan painopisteistä hanke vaikuttaa suoraan painopisteisiin 2. talouksien ja työllisyyden vahvistaminen, sekä 4. luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastonmuutoksen hillintä. Hanke on linjassa Vietnamin transitiostrategian (2016-2020) kanssa, jonka myötä Suomen ja Vietnamin väliset suhteet siirtyvät kehitysyhteistyöstä kohti kaupallisempaa ja monimuotisempaa yhteistyötä. Hanketta toteutetaan vuosina 2020-2023 ja sen kokonaisbudjetti on 450 000 euroa. Kyseessä on institutionaalisen yhteistyön instrumentin hanke (IKI), jonka suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan IKI-normia ja –manuaalia.

Rahoituspäätös  14.12.2020

450 000 €

Kohdemaa

Vietnam

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Metsätalouden kehittäminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

  • Luonnonvarakeskus
  • Vietnamin metsätieteiden akatemia
  • Metsäinventaario- ja suunnitteluinstituutti
  • Ho Chi Minhin kaupungin käsityö- ja puuteollisuusyhdistys
  • KWS Timber Tech Ltd
  • Luxhammar Oy
  • Veisto Oy

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

76909208

Tunnus

UHA2019-004225

Sivua muokattu

14.12.2020