YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen pehmeästi korvamerkitty tuki UNEP:n terveet ja tuottavat ekosysteemit alaohjelmalle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2020

YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen pehmeästi korvamerkitty tuki UNEP:n terveet ja tuottavat ekosysteemit alaohjelmalle

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) tehtävänä on edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä sekä toimia ympäristön tilan puolestapuhujana ja globaalin ympäristöagendan asettajana. UNEP:n työohjelma tavoittelee siirtymistä vähähiiliseen, vähäpäästöiseen, resurssitehokkaaseen ja tasa-arvoiseen kehitykseen, mikä pohjautuu ekosysteemipalvelujen suojelulle ja kestävälle käytölle, vahvistuneelle ympäristöhallinnolle ja ympäristöriskien vähentämiselle. Pohjimmaisena tavoitteena on nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaaminen. UNEP tukee erityisesti kehityspoliittisen selonteon painopistealue IV:n toteutusta. UNEP:n terveet ja tuottavat ekosysteemit -alaohjelman yleisenä tavoitteena on tukea maita niin, että meri-, makean veden ja maan ekosysteemejä hallittaisiin yhä enenevissä määrin integroidulla lähestymistavalla. Integroitu lähestymistapa mahdollistaa biodiversiteetin, ekosysteemien ja ekosysteemipalveluiden tuottamisen ylläpitämisen ja ennallistamisen. Suomen tueksi UNEP:n terveet ja tuottavat ekosysteemit alaohjelmalle 2020 ehdotetaan 3 MEUR.

Rahoituspäätös  07.12.2020

3 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Ympäristöapu
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

 • Luonnon monimuotoisuus 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • nuoret
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89890004

Tunnus

UHA2020-007063

Sivua muokattu

11.12.2020