Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.12.2020

Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF)

Kuvaus

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) tuli voimaan vuonna 1994. Sopimuksen teollisuusmaaosapuolille kuuluu velvollisuus tukea kehitysmaiden ilmastotoimia ja sopimukseen liittyvää raportointia. YK:n ilmastosopimuksen 7. osapuolikokouksessa Marrakeshissa vuonna 2001 perustettiin kolme uutta vapaaehtoista ilmastorahastoa LDCF (Least Developed Countries Fund), SCCF (Special Climate Change Fund) ja AF (Adaptation Fund). Vähiten kehittyneet maat eivät ole omalla toiminnallaan aiheuttaneet ilmastomuutosta, mutta kärsivät usein eniten sen kielteisistä vaikutuksista. Vähiten kehittyneiden maiden rahaston (LDCF) tarkoituksena on tukea ilmastosopimuksen osapuolten hyväksymää vähiten kehittyneiden maiden työohjelmaa, jonka pääpaino on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (adaptaatio) ja sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa tukevassa toimintavalmiuksien parantamisessa. Rahaston pääasiallisena tehtävänä on tukea vähiten kehittyneiden maiden kansallisten sopeutumisohjelmien valmistelua (NAPA - National Adaptation Programmes of Action) ja niiden toimeenpanoa. Lisäksi uusien ilmastosopimuksen alla tehtyjen päätösten mukaan rahaston tulee tukea myös vähiten kehittyneiden maiden pitkän aikavälin sopeutumissuunnitelmaprosessia (National Adaptation Plan Process). Vuoteen 2020 mennessä rahaston tuella oli valmistunut 51 NAPA -asiakirjaa. Kaikki Suomen vähiten kehittyneet kumppanimaat ovat tehneet NAPA:n. NAPA-asiakirjojen suunnittelua on tuettu yhteensä 12,2 milj. USD:llä. Kehitysmaita on myös tuettu sekä suunnittelua että toimeenpanoa tukevilla 290 hankkeella n. 1,5 mrd. USD edestä. Useat hankkeet tukevat myös maiden pitkän aikavälin sopeutumista ja kehitysmaiden pyrkimyksiä integroida ilmastonmuutokseen sopeutuminen kansallisiin kehityspolitiikkaohjelmiin ja suunnitelmiin. Viimeisen edistymisraportin mukaan LDCF:n toimeenpanemien hankkeiden kautta vähennetään yli 22 miljoonan ihmisen haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Tällä esityksellä myönnetään 5 000 000 euroa LDCF:lle vuoden 2020 sitomattomasta määrärahasta. Kyseessä on LTAE:n pohjalta myönnettävä toinen rahoituserä LDCF:lle vuonna 2020.

Rahoituspäätös  03.12.2020

5 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

  • Global Environment Facility - Least Developed Countries Fund
  • Maailman ympäristörahasto

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89891963

Tunnus

UHA2020-006755

Sivua muokattu

11.12.2020