Sudanin käteistukiohjelma Sudan Family Support Programme (SFSP), Maailmanpankki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 02.12.2020

Sudanin käteistukiohjelma Sudan Family Support Programme (SFSP), Maailmanpankki

Kuvaus

Sosiaaliturvaohjelma Sudan Family Support Program (SFSP) on Sudanin transitiohallinnon ja kansainvälisen yhteisön yhteistyön lippulaivahanke. Sen tavoitteena on tukea Sudanin hallitusta oikea-aikaisen ja tehokkaan käteistuen jakamisessa 80% maan asukkaista. Käteistukiohjelmalla pyritään hallitsemaan ja pehmentämään Sudanin talouden vakauttamiseksi välttämättömien talousreformien aiheuttamaa iskua yhteiskuntaan. Sudanin vakavasti velkaantuneen talouden vakauttamisessa keskeissä roolissa on maan laajan tukiaisjärjestelmän purkaminen. Reformi tulee nostamaan keskeisten kulutushyödykkeiden kuten polttoaineiden ja vehnän hintaa ja ajamaan Sudanin köyhyydestä kärsivää väestöä entistä ahtaammalle. Tuen pääkohteena ovat tukiaisjärjestelmän purkamisesta sekä COVID-19 –kriisistä pahimmin kärsivät, heikoimmassa asemassa olevat kotitaloudet. Välittömän rahallisen avun lisäksi ohjelman tavoitteena on myös luoda maahan pitkäaikainen ja kestävä sosiaaliturvajärjestelmä. Mahdollistaakseen monenvälisen rahoituksen ohjaamisen Sudanin transition tukemiseksi SFSP-ohjelmalla Maailmanpankki on perustanut rahaston, Sudan Transition and Recovery Support (STARS). Rahaston tavoitteena on kerätä tukea yhteensä 1.9 miljardia dollaria. Yhdessä muun kansainvälisen yhteisön kanssa Suomi on kanavoimassa Sudanin kehitykseen ohjattavat resurssit enenevissä määrin SFSP-rakenteiden kautta. EU osallistuu Maailmanpankin koordinoiman ohjelman rahoitukseen 93 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi valmisteluprosessissa on EU:n 70 miljoonan euron lisätuki, jonka oletetaan saavan hyväksynnän vuoden 2020 loppuun mennessä.

Rahoituspäätös  02.12.2020

1 000 000 €

Kohdemaa

Sudan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Sosiaaliturva 34%
  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 33%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 33%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

27805319

Tunnus

UHA2020-005961

Sivua muokattu

09.12.2020