IHOIK/Kv. ihmisoikeusjärjestöjen tuen arviointi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2020

IHOIK/Kv. ihmisoikeusjärjestöjen tuen arviointi

Kuvaus

Ulkoministeriö kanavoi kehitysapua yleisavustuksen tai erityisavustuksen muodossa kansainvälisille kansalaisjärjestöille (INGO). Tukien myöntäminen on luonteeltaan harkinnanvaraista ja perustuu valtionavustuslakiin. Valtionapuviranomaisen on huolehdittava avustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta. Tämä velvoittaa ulkoministeriön valvomaan tuen käyttöä ja tarvittaessa tekemään tarkastuksia tukemiinsa järjestöihin. Valtionavustuslain mukaan valtionapuviranomainen voi päätöksellään valtuuttaa ulkopuolisen tilintarkastajan suorittamaan tarkastuksia. Ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikkö (POL-40) valtuuttaa KPMG Oy Ab:n suorittamaan tarkastuksen v. 2019 käynnistyneiden ja v. 2020 päättyvien kansainvälisten kansalaisjärjestöjen hankkeista, joille yksikkö on myöntänyt valtionavustusta. Palvelun osto perustuu ulkoasiainministeriön ja KPMG Suomi Oy Ab:n väliseen puitesopimukseen.

Rahoituspäätös  07.12.2020

243 334 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81208601

Tunnus

UHA2020-006838

Sivua muokattu

07.12.2020