Yhteisevaluointi YK järjestelmän toimista Covid-19 pandemian ehkäisemisessä ja seurausten lieventämisessä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 09.10.2020

Yhteisevaluointi YK järjestelmän toimista Covid-19 pandemian ehkäisemisessä ja seurausten lieventämisessä

Kuvaus

Evaluoinnin kohde on YK:n pääsihteerin 31.3.2020 lanseeraama YK-järjestöjen välisen koronaviruspandemian seurauksiin vastaava rahoitusmekanismi, jonka avulla autetaan matalan ja keskitulotason maita pandemiavasteessa sekä kriisistä palautumisessa. Rahastolla on kolme päätavoitetta: 1) vastata akuuttiin terveyskriisiin; 2) edistää yhteiskunnan ja talouden elpymistä sekä 3) auttaa jälleenrakentamaan kriisin jälkeen tasa-arvoisempia, inklusiivisempia ja kestävämpiä talouksia ja yhteiskuntia. Suomi on myöntänyt rahastolle 3,5 M€. Evaluoinnin tarkoitus on samalla selvittää, missä määrin rahasto edistää YK-järjestöjen välistä yhteistyötä ja johdonmukaisuutta pandemiavasteessa ja pohjaa YK:n maakoordinaattorien sekä YK:n maatiimien toimintaan, niiden paikallistuntemukseen ja kykyyn reagoida paikallisiin olosuhteisiin. Aloitteen evaluointiin on tehnyt YK:n pääsihteeri, joka on vastuuttanut järjestelmätason evaluoinneista vastaavan toimiston (UN System Wide Evaluation Office). Evaluoinnin käynnistäminen edellyttää kuitenkin huolellista evaluoitavuusselvitystä, jonka jälkeen tarkennetaan evaluoinnin sisältö, laajuus ja evaluointikysymykset. Evaluoitavuusselvitystä tukevat Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi. Jatkossa rahaston (Covid-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund, MPTF) rahoittamien hankkeiden arviointiin tarvittavat rahat voidaan irrottaa rahaston määräahoista, mutta evaluoitavuusarviota varten kerätään erillinen 300 000 euron määräraha, joka kanavoidaan MPTF:n kautta. Kehitysevaluoinnin yksikkö esittää, että tarkoitukseen myönnetään yksikön kuluvan vuoden määrärahoista 44 800 euroa ja vuoden 2019 siirtomäärärahoista 55 200 euroa.

Rahoituspäätös  09.10.2020

100 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89893046

Tunnus

UHA2020-005657

Sivua muokattu

19.10.2020