Somalian kehitysyhteistyön suunnitteluvarat/ALI
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.09.2020

Somalian kehitysyhteistyön suunnitteluvarat/ALI

Kuvaus

Somalia on yksi Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaista. Suomen tuen painopistealueina ovat etenkin naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen sekä Somalian valtion ydintoimintojen vahvistaminen. Tavoitteet ovat linjassa Somalian kansallisen kehityssuunnitelman tavoitteiden kanssa. Suunnittelumäärärahoja käytetään Somaliassa tehtävän kehitysyhteistyön suunnitteluun, valmisteluun, seurantaan, monitorointiin ja arviointiin, kehitysyhteistyötoimintaan liittyviin koulutuksiin sekä tuloksellisuuden parantamiseen. Lisäksi varoja voidaan käyttää kehitysyhteistyötoimintaan ja kehityspolitiikkaan liittyvien vierailujen kulujen kattamiseen, pienimuotoisten seminaarien ja koulutusten järjestämiseen sekä kehitysyhteistyöhön liittyvään viestintään. Suunnittelumäärärahan tarkoitus on ennen kaikkea taata riittävät resurssit alueosastolle tuloksellisen kehitysyhteistyön valmisteluun, arviointiin ja seurantaan. Vuodelle 2020 suunnitteluvaroja myönnetään 76 000 euroa.

Rahoituspäätös  08.09.2020

76 000 €

Kohdemaa

Somalia

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311845

Tunnus

UHA2020-005039

Sivua muokattu

25.09.2020