UN Women Naiset, rauha ja turvallisuus -ohjelma Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa - vaihe II, Libya-tuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.07.2020

UN Women Naiset, rauha ja turvallisuus -ohjelma Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa - vaihe II, Libya-tuki

Kuvaus

Suomi on tukenut UN Womenin Naiset, rauha ja turvallisuus -ohjelmaa Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä vuodesta 2015 lähtien. Tuen avulla kehitetään ja vahvistetaan kohdemaiden (Tunisia, Jordania, Libanon ja Irak) sekä Arabiliiton kapasiteettia YK:n naiset, rauha ja turvallisuus 1325-päätöslauselman toimeenpanemiseksi sekä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi konfliktitilanteissa. Tämän lisäksi Suomi on rahoittanut UN Womenin työtä Libyassa vuosina 2018-2019 sekä tukee UN Womenia Syyriassa. Alueellinen hanke keskittyy erityisesti väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseen ja yhteisöllisen yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen rakentamiseen. Hankkeen alkuperäinen budjetti oli 3,9 miljoonaa euroa vuosille 2019-2021. Hankkeelle on aiemmin haettu lisämyöntöä (600 000 €) naisten rauhanvälitys- ja konfliktinratkaisukapasiteetin rakentamiseen erityisesti etelä-Libanonissa ja Libanonissa sijaitsevien palestiinalaispakolaisten leireillä (alueellisen hankkeen output 2.1). Nyt haettavan Libyaan kohdistuvan määrärahan (200 000 €) hankesuunnitelma on laadittu siten, että se tukee alueellisen hankkeen tuloskehikkoa samalla tavalla kuin Libanoninkin lisärahoitus (output 2.1). Alueosaston näkökulmasta Libya-tuen integrointi osaksi alueellista hanketta on tarkoituksenmukaista. Libyan lisärahoituksen tuloksista raportoidaan osana alueellisen hankkeen raportointia ja sen tuloskehikon mukaisesti. UM:n ja UN Womenin välistä voimassaolevaa rahoitussopimusta päivitetään lisärahoituksen osalta. Myös alkuperäinen projektidokumentti on päivitetty siten, että lisärahoitusesityksen tavoitteet saadaan sisällytettyä rahoitussopimuksen liitteenä olevaan projektidokumenttiin.

Rahoituspäätös  14.07.2020

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 70%
  • Osallistuminen kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

89893042

Tunnus

UHA2020-004663

Sivua muokattu

08.09.2020