Jatkotuki avunantajien yhteisverkostolle (Global Donor Platform for Rural Development) maaseutusektorilla
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.08.2020

Jatkotuki avunantajien yhteisverkostolle (Global Donor Platform for Rural Development) maaseutusektorilla

Kuvaus

Global Donor Platform for Rural Development (GDPRD) on kahdenvälisten ja monenkeskisten avunantajien sekä kansainvälisten rahoituslaitosten, toimijoiden ja tutkimuslaitosten verkosto, jossa on 40 jäsentä. Verkoston visiona on menestyvät ja kestävät maaseutuyhteisöt, jotka tukevat globaalia ruoka- ja ravitsemusturvaa. Verkosto toimii lisätäkseen maatalouteen, maaseutukehitykseen ja ruokaturvaan kohdennetun avun tuloksellisuutta, läpinäkyvyyttä ja harmonisaatiota. Verkoston toiminta edistää kestävän kehityksen tavoitteista erityisesti tavoitteita 1, 2,5, 8 ja 17. Verkoston rooli korostuu aikana, jolloin riskit, kuten koronapandemia, uhkaavat globaalia ruokaturvaa. Verkosto koordinoi avunantajien epävirallisia koordinaatiokokouksia liittyen ruokaturvaan ja pandemiaan ja YK:n ruokajärjestelmäkokoukseen. Suomi on ollut GDPRD verkoston jäsen vuodesta 2012 lähtien ja toimi verkoston rinnakkaispuheenjohtajana 2014-2016. Esitetään, että myönnetään GDPDR:lle yhteensä €150 000, €50 000 KEO-20:n vuoden 2020 sitomattomasta määrärahasta ja €100 000 kuluvan vuoden valtuuksista. Rahoitus kattaa vuodet 2020-2022. Vuosittainen jäsenmaksu on €50 000. Tämä tarjoaa Suomelle verkoston täysjäsenyyden ja hallituspaikan vuosille 2020-22.

Lisätietoa

http://www.donorplatform.orgLinkki toiselle web-sivustolle.

Rahoituspäätös  04.08.2020

150 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892631

Tunnus

UHA2020-003765

Sivua muokattu

11.08.2020