COACH opettajien täydennyskoulutus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.06.2020

COACH opettajien täydennyskoulutus

Kuvaus

Maailmanpankin Coach-rahaston tavoitteena on vastata globaaliin oppimisen kriisiin opettajien täydennyskoulutusta vahvistamalla. Ohjelmassa tuotetaan oppimateriaaleja ja tuntisuunnitelmia, jotka auttavat opettajia parantamaan opetustaan ja lasten oppimistuloksia. Kouluttajat seuraavat säännöllisesti opettajien työtä luokkahuoneissa ja tukevat heitä uusien opetustapojen käyttöönotossa. Ohjelma pohjaa muissa kehittyvissä maissa onnistuneesti käytettyihin alkuopetuksen metodeihin. Coach-rahastoon kuuluu kaksi toisiaan tukevaa osaa: globaali ohjelma sekä Mosambikissa toteutettu pilotti. Mosambikin kokemusten pohjalta Maailmanpankki luo mallin, jota muutkin maat voivat hyödyntää kehittäessään omaa opettajien täydennyskoulutustaan. Coach-pilotti tukee Suomen Mosambikin maaohjelman tavoitetta parantaa opettajien ammatillista osaamista sekä kouluhallinnon osaamista. Lisäksi se täydentää Suomen pitkäjänteistä tukea Mosambikin opetussektorille. Pilottia toteutetaan vuosina 2020-2023 alkuopetuksessa (vuosiluokat 1-2) maan kahdessa provinssissa ja se kattaa noin 400 koulua ja 1600 opettajaa. Pilotin budjetti on kokonaisuudessaan 3,6 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on kolme miljoonaa euroa ja Maailmanpankin 600 000 euroa.

Rahoituspäätös  29.06.2020

3 000 000 €

Kohdemaa

Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Opettajien koulutus 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916462

Tunnus

UHA2020-003552

Sivua muokattu

10.08.2020