UNFPA COVID-19 pandemiatuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.06.2020

UNFPA COVID-19 pandemiatuki

Kuvaus

Hanke tukee Tansaniaa COVID-19 pandemian vastaisessa työssä. UNFPA:n Covid-19 vastehankkeen tavoitteena on turvata naisten ja tyttöjen hyvinvointi sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys- ja väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon liittyvien palveluiden saanti Covid-19 pandemian aikana. Hankkeella on kaksi tulostavoitetta: 1) turvata elintärkeät seksuaali- ja lisääntymisterveys- ja väkivallan ehkäisy- ja hoitopalvelut, ja 2) edistää naisten, tyttöjen ja nuorten ihmisoikeuksien toteutumista. Se toimeenpannaan Dar es Salaamin, Dodoman, Mwanzan ja Shinyangan alueilla.

Rahoituspäätös  22.06.2020

900 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Lisääntymisterveydenhuolto 60%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 30%
  • Tartuntataudit 10%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235946

Tunnus

UHA2020-003874

Sivua muokattu

03.08.2020