Somalimaan terveyssektorin tuki (MIDA Finnsom IV)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.05.2020

Somalimaan terveyssektorin tuki (MIDA Finnsom IV)

Kuvaus

IOM:n toteuttama MIDA Finnsom IV- Somalimaan terveysalan koulutushanke pyrkii parantamaan somalien terveydentilaa etenkin Somalimaan syrjäseuduilla. Lisämyöntö tukee Somalimaan terveysministeriön työtä COVID-19 pandemian vastaisessa työssä kolmen kuukaudenn ajan. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Somalimaan terveyssektorin instituutioiden kapasiteettia, jotta instituutiot voisivat tarjota laadukkaampia terveyspalveluita kansalaisille. Tämä saavutetaan kolmen kapasiteetinvahvistamiseen keskittyvän tulostavoitteen kautta: 1) Paikallisten terveysalan työntekijöiden osaamisen vahvistaminen, 2) Somalimaan terveysalan koulutusinstituutioiden kehittäminen, 3) Somalimaan terveysministeriön kapasiteetin vahvistaminen sektorin ohjaamisessa, hallinnoinnissa ja koordinoimisessa. Kouluttajina ja kapasiteetinvahvistajina hankkeessa toimivat etenkin Suomen somali-diasporan terveydenhoitoalan asiantuntijat, jotka kouluttavat paikallisia terveysammattilaisia kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia, kätilöitä, terveysviranomaisia sekä terveysalan kouluttajia. Lisäksi he osallistuvat esimerkiksi sektorin stratetegioiden, suunnitelmien, standardien ja opetuksen kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten ja lasten terveyspalveluihin. Pitkällä aikavälillä projektin odotetaan vaikuttavan siihen, että väestön ja etenkin naisten ja lasten terveydentila paranee. Ensimmäinen Suomen rahoittama MIDA-hanke alkoi Somalimaassa jo vuonna 2008. Hanke on evaluoitu kahdesti, ja evaluaatioiden mukaan hanke on vahvistanut merkittävästi julkisia terveyspalveluita tarjoavien instituutioiden kapasiteettia tuottaa laadukkaita palveluita. Uuden vaiheen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota evaluaation suosituksiin ja aiemmasta opittuun: Toiminnot esimerkiksi keskittyvät pääkaupunki Hargeisan sijasta syrjäseutujen sairaaloiden kapasiteetinvahvistamiseen. Myös asiantuntijoiden paikallaolon kestoa on kasvatettu suositusten mukaisesti. Myös THL osallistuu hankkeen toteutukseen, ja etenkin terveysministeriön kapasiteetin vahvistamiseen. Hankkeen neljännen vaiheen kokonaisbudjetti on 4 300 000 euroa. Neljännen vaiheen kesto on neljä vuotta, kattaen ajanjakson maaliskuusta 2017 elokuuhun 2020. Somalia on LDC-maa.

Rahoituspäätös  19.05.2020

264 000 €

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Terveyspolitiikka ja -hallinto 40%
  • Terveysalan koulutus 40%
  • Perusterveydenhuolto 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset

Rahoituskanava

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311752

Tunnus

UHA2020-003581

Sivua muokattu

30.07.2020