Kehitysyhteistyön toimintatapauudistus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 01.06.2020

Kehitysyhteistyön toimintatapauudistus

Kuvaus

Kehitysyhteistyön toimintatapauudistuksen tavoitteina on, että Suomen kehitysyhteistyö hoidetaan tarkoituksenmukaisilla ja työaikaa säästävillä järjestelyillä ja prosesseilla; on hallinnollisesti ja laadullisesti yhdenmukaista perustuen varainmyöntömuotojen oikeudelliseen perustaan ja selkeään niiden valintaa ohjaavaan linjaukseen sekä toteutetaan laadullisesti ja hallinnollisesti yhdenmukaisten instrumenttien avulla; on kattavasti sähköisen asiainhallinnan ja asioinnin piirissä. Kehittämistyö kohdistuu kolmeen kokonaisuuteen: 1) strateginen johtaminen, 2) prosessit ja järjestelmät, ja 3) henkilöstö. Lisäksi kehittämistyö voi kohdistua uudenlaisen yhteistyön kehittämiseen, toimeenpanoon tai seurantaa. Toimeenpanossa hyödynnetään konsulttien asiantuntija- ja fasilitointitukea.

Rahoituspäätös  01.06.2020

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-02

Rahoituskohteen numero

89893038

Tunnus

UHA2020-003843

Sivua muokattu

14.07.2020