Nepalin hydrometeorologisten palvelujen kehittäminen IKI-hanke; III-vaihe
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.06.2018

Nepalin hydrometeorologisten palvelujen kehittäminen IKI-hanke; III-vaihe

Kuvaus

Ilmatieteen laitos on toteuttanut viranomaisten välistä yhteistyötä (IKI) Nepalin hydrologian ja meteorologian laitoksen (DHM) kanssa vuosina 2010–2012 sekä vuosina 2013–2017. DHM on Nepalin väestö- ja ympäristöministeriön alainen osasto, jolla on Nepalin hallituksen mandaatti kaikkeen hydro- ja meteorologiseen toimintaan Nepalissa. Hanke evaluoitiin vuonna 2012. Evaluaation mukaan DHM:llä on ollut vahva omistajuus hankkeesta ja yhteistyö kumppanien välillä on sujunut hyvin. Hanke on ollut tarkoituksenmukainen, tuloksellinen sekä kustannuslaatusuhteeltaan hyvä, jonka vuoksi sen jatkorahoitusta suositeltiin. Kehitettävää löytyi hankkeen kartuttaman tieto-taidon levittämisessä laajemmalle organisaatiossa, tulosperustaisen toimintatavan omaksumisessa sekä koulutukseen osallistuvien tarkemmassa valinnassa. Evaluoinnin suositukset huomioitiin hankkeen toisen vaiheen suunnittelussa. Hankkeen kolmas vaihe toteutetaan vuosina 2018–2021, ja sille on myönnetty rahoitusta yhteensä XX euroa. Hankkeen päätarkoituksena on tukea Nepalin hallituksen varautumista säästä ja ilmastosta johtuviin lisääntyneisiin luonnonkatastrofeihin, ja jatkaa edelleen DHM:n kapasiteettia tuottaa hydrometeorologisia palveluita. IKI-yhteistyön kolmannella vaiheella on kolme päätavoitetta: 1) uusien säähavaintolaitteiden käyttämiskapasiteetin kasvattaminen 2) sää- ja ilmastopalveluiden tuottamiskapasiteetin kohottaminen sekä 3) DHM:n asiakaspalvelukapasiteetin parantaminen.

Rahoituspäätös  27.06.2018

500 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 40%
  • Katastrofin ehkäisy ja valmius 40%
  • Vesivarojen suojelu (ml tiedonkeruu) 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

  • Ilmatieteen laitos
  • Nepalin hydrorologian ja meteorologian laitos

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014270

Tunnus

UHA2017-004723

Sivua muokattu

09.07.2018