YK Teknisen tuen vapaaehtoisrahasto ihmisoikeuksien saralla VFTC
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.07.2020

YK Teknisen tuen vapaaehtoisrahasto ihmisoikeuksien saralla VFTC

Kuvaus

Suomi tukee YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) hallinnoimaa, vuonna 1987 perustettua YK:n teknisen avun vapaaehtoista rahastoa v. 2020 2 300 000 eurolla. Rahaston avulla rahoitetaan OHCHR:n maita suoraan avustavaa työtä ja tuetaan myös alueellista ihmisoikeuskehitystä. Toiminnan tavoitteena on kehittää ja vahvistaa kansallisia ja alueellisia instituutioita ja infrastruktuureja, joiden myötävaikutuksella pitkällä aikavälillä varmistetaan kansainvälisten ihmisoikeusstandardien parempi toimeenpano. Projektit käsittävät mm. kansallisen lainsäädännön kehittämistä kansainvälisten ihmisoikeusnormien täytäntöön panemiseksi, kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden perustamista, ihmisoikeuskoulutusta sekä kansallisten ihmisoikeussuunnitelmien ja -ohjelmien tekemistä. Rahasto keskittää tehokkuussyistä tukensa valikoiduille OHCHR:n toimistoille, ihmisoikeusasiantuntijoihin YK:n maatiimeissä ja YK:n rauhanturvaoperaatioiden ihmisoikeuskomponentin vahvistamiseen. Rahaston toimintaa tukee neuvoa-antava elin.

Rahoituspäätös  07.07.2020

2 300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n vapaaehtoinen ihmisoikeuksia koskeva yhteistyörahasto

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89890801

Tunnus

UHA2020-003993

Sivua muokattu

13.07.2020