Kauttakulkusiirtolaisten terveydenhuollon parantaminen Marokossa, Egyptissä, Libyassa, Tunisiassa, Jemenissä ja Sudanissa (vaihe III)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.06.2020

Kauttakulkusiirtolaisten terveydenhuollon parantaminen Marokossa, Egyptissä, Libyassa, Tunisiassa, Jemenissä ja Sudanissa (vaihe III)

Kuvaus

Kansainvälisen siirtolaisjärjestö IOM:n (International Organization for Migration) hankkeen tavoitteena on tukea ja täydentää kansallisten ja paikallisten toimijoiden työtä Marokossa, Tunisiassa, Egyptissä, Libyassa, Jemenissä ja Sudanissa kauttakulkusiirtolaisten terveyden ja suojelun edistämiseksi. IOM toteuttaa jokaisessa maassa erilaisia aktiviteetteja, kuten esim. suoraa avustusta lääketieteellistä ja humanitaarista apua tarvitseville siirtolaisille, tukea kansallisille viranomaisille siirtolaisia ja heitä vastaanottavia yhteisöjä koskevissa terveysasioissa sekä valtion ja muiden terveyspalveluja tuottavien tahojen kapasiteetinkehittämistä siirtolaisten erityistarpeet huomioivien terveyspalvelujen kehittämiseksi. Hankkeessa priorisoidaan kaikissa haavoittuvimmassa asemassa olevat siirtolaiset kuten ihmiskaupan uhrit, naiset, sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit ja ilman huoltajaa olevat lapset. Lisäksi IOM edistää alueellista dialogia ja yhteistyötä siirtolaisasioissa. Hanke on jatkoa vuosina 2015 ja 2018 alkaneille hankkeille, jonka aikana on avustettu siirtolaisia, kohdemaiden viranomaisia, kansalaisjärjestöjen edustajia ja terveydenhuollon ammattilaisia siirtolaisia ja heidän terveydenhoitoa koskevissa asioissa. Suomen tuki hankkeelle vuosina 2020-2023 on 3 500 000 euroa.

Rahoituspäätös  22.06.2020

3 500 000 €

Kohdealue

Saharan pohjpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Terveystietouden edistäminen 50%
  • Hallittu, turvallinen ja vastuullinen maahanmuutto ja liikkuvuus 25%
  • Ihmisoikeudet 25%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900420

Tunnus

UHA2020-003937

Sivua muokattu

02.07.2020