Suomen tuki Nepalin opetussektoriohjelmalle, 2-vaihe, COVID-19 lisämyöntö
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.06.2020

Suomen tuki Nepalin opetussektoriohjelmalle, 2-vaihe, COVID-19 lisämyöntö

Kuvaus

Suomen COVID-19 lisämyönnön tarkoituksena on vastata Nepalin tekemään apuvetoomukseen ja edesauttaa Nepalin opetussektorin mahdollisuuksia turvata opetuksen jatkuminen COVID-19 pandemian aikana ja välittömästi sen jälkeen sekä tukea nepalilaisten lasten pääsyä takaisin perusopetukseen. Hankkeen tavoitteina on 1. Riittävän hallinto- ja koordinointikapasiteetin varmistaminen, 2. tartuntojen ennaltaehkäisy ja resilienssin vahvistaminen 3. inklusiivisen opetuksen jatkuvuuden turvaaminen. COVID-19 hankkeen tavoitteet täydentävät SSDP- ohjelman toimintoja, mutta lisätoimilla keskitytään torjumaan COVID- 19 pandemian tuomia riskejä opetussektorille. Koulutus-, tiede- ja teknologiaministeriö (MOEST) ilmoitti 16. maaliskuuta 2020 kaikkien koulutuslaitosten sulkemisen valtakunnallisesti COVID 19 -pandemian vuoksi. Päätöksen seurauksena arviolta 8,2 miljoonaa nepalilaista lasta on poissa koulusta. Koulujen sulkemisen suorina seurauksina luokkavuosien 10-12 päättökokeet jäivät pitämättä. Lisäksi pandemian aikana kouluja on käytetty yleisesti karanteenitiloina (provinssitasolla 50-82 prosenttia karanteenitiloista sijaitsee kouluissa) ja niiden uudelleen avaamisen ajankohta on hyvin epävarma ja vaatii vähintään tilojen desinfiointia ja mahdollista kunnostamista. Tilanteen jatkuessa ja pitkittyessä koulujen sulkemisella tulee arvioiden mukaan olemaan monia negatiivisia vaikutuksia. Keväällä 2020 Nepalin opetusministeriö ja Nepalin opetusklusteri ovat yhdessä laatineet SSDP ohjelmalle erillisen COVID-19 sopeutussuunnitelman (COVID-19 Education Cluster Contingency Plan - Nepal Education Cluster, 2020). Opetusministeriö teki toukokuussa 2020 yleisen lisärahoituspyynnön kaikille avunantajille, ml Suomi. Esitetään Suomen rahoitukseksi yhteensä 2 514 999 euroa COVID-19 sopeutussuunnitelman toimeenpanoon. Rahoitus kanavoidaan ja toimeenpanoa seurataan osana Nepalin opetussektorin kehittämisohjelman SSDP (School Sector Development Plan) ohjaus- ja seurantamekanismejä.

Rahoituspäätös  18.06.2020

2 514 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014251

Tunnus

UHA2020-003857

Sivua muokattu

01.07.2020