UNU WIDER-instituutti vuosiavustus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.06.2020

UNU WIDER-instituutti vuosiavustus

Kuvaus

Hanke edistää maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimusta. UNU-WIDER toteuttaa globaalien kehityshaasteiden monialaista tutkimusta ja analysoi maailmantalouden ongelmia pyrkien löytämään niihin ratkaisuja. Tutkimusohjelma vuosille 2019-23 rakentuu kolmesta teemasta: talouksien, valtioiden ja yhteiskuntien tutkimuksesta. Tutkimusohjelman yksityiskohtaiset alateemat ovat uuden kestävän kehityksen Agenda 2030 keskiössä. Tutkimustieto on suunnattu kehitysmaiden poliittisille päättäjille, avunantajille ja tutkijoille. UNU-WIDERin vuosittainen budjetti on ollut noin 10m€ ja se on perustunut yleisavustuksiin, peruspääomarahastosta saataviin tuloihin ja korvamerkittyyn hankerahoitukseen. Suomen rinnalla muut päärahoittajat ovat Iso-Britannia ja Ruotsi. Suomen tuki UNU-WIDERille perustuu isäntämaasopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttäminen sekä tuki tutkimustoiminnalle. Suomen yleistuki on 1,4 miljoonaa euroa. Sen lisäksi Suomi on velvollinen maksamaan isäntämaasopimukseen liittyviä teknisiä kuluja.Tähän on varattu 0,4-0,5 m€ vuodessa. Mikäli toteutuneiden teknisten kulujen jälkeen varoja jää yli, niitä käytetään erillisellä sopimuksella maakohtaiseen tutkimustiedon jakamiseen ja kapasiteetin vahvistamiseen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 9.680.000€ jaettuna viidelle vuodelle.

Lisätietoa

https://www.wider.unu.edu/Linkki toiselle web-sivustolle.

Rahoituspäätös  08.06.2020

9 680 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset

Rahoituskanava

YK:n yliopisto/WIDER

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89811701

Tunnus

UHA2020-001391

Sivua muokattu

30.06.2020